25.10.2018
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä , Lahti

Työhyvinvoinnin edistäminen vertaissparraus -toimintamallia kehittämällä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tarve oli edistää työyhteisöjen työhyvinvointia ja tavoitteena oli kehittää uudenlainen toimintamalli, jossa kaksi työyhteisöä yhdessä toimimalla kehittäisivät työhyvinvointia.
Yksiköiden esimiehet osallistuivat KunteKon koulutukseen, joka antoi valmiuksia sparrausmenetelmän hyödyntämiselle. Organisaation työhyvinvointikyselyn tulokset olivat purettu henkilöstön kanssa yksiköissä ja laadittu niiden pohjalta kehittämissuunnitelma.
Ratkaisu
Kehittämistyöllä oli organisaation johdon tuki. Yhteiskehittämistä varten molemmista yksiköistä löytyi halukkaita vertaissparraajia. Esimiehet ja sparraustiimit tapasivat vuoden aikana neljä kertaa. Tapaamiskerroilla kuunneltiin molempien tiimien sparrausta vaativa aihe, johon haluttiin vertaissparrausta. Ideat kirjattiin ja jaettiin omissa työyhteisöissä. Vastuut näiden ideoiden toteuttamisesta sovittiin kummankin työyhteisön kanssa. Vertaissparraustapaamiset ovat vahvistaneet toisen kuuntelemisen taitoa ja ratkaisukeskeistä ajattelua, sekä yrittämishalua ja hyvää asennetta yhteiseen kehittämiseen.
Tulokset
Työkäytänteet, työn sujuvuus ja yhteistyön toimivuus nousi yleisesti osaksi arjen keskustelua. Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma antoi hyvän suunnan kehittämistyölle ja henkilöstön osallistamiselle. Vertaiskehittämisessä konkretisoitui yhteiskehittämisen mentaliteetti. Vertaissparraus-toimintamalli saatiin kuvattua ja näin toimintamalli on myös helposti jaettavissa muiden yksiköiden käyttöön. Esimiehille on annettu tilaisuus jakaa kokemuksia kehittämistyön menetelmästä muille tämän organisaation esimiehille. Parhaillaan on käynnistymässä uusi Työhyvinvointikysely ja toivomme, että joku taho innostuisi ottamaan tämän vertaissparrausmenetelmän käyttöönsä. Esimiehinä olemme valmiita toimimaan muiden mentoreina.
Liitteet
Vertaissparraus toimintamalli PHHYKY.pdf

Yhteyshenkilöt

Sirpa Silventoinen
sirpa.silventoinen(ät)lahti.fi
osastonhoitaja
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä
Sirpa Silventoinen
sirpa.silventoinen(ät)lahti.fi
osastonhoitaja
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä

Pirjo Hasu-Lehtovirta
pirjo.hasu-lehtovirta(ät)lahti.fi
osastonhoitaja
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta