18.1.2016
Järvenpään kaupunki , Järvenpää

Työhyvinvoinnin edistämisen pilottiprojekti

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpää palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Inno- ja ideakilpailussa haetaan kaupunkistrategiaa tukevia innovaatioita, jotka on jo viety käytäntöön tai toteuttamiskelpoisia ideoita, joita tulisi viedä käytäntöön.

Vuonna 2015 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Työhyvinvoinnin edistämisen pilottiprojekti, joka käynnistyi v. 2013. Puolitoistavuotisen projektin tavoitteena oli vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työntekijöiden jaksamista työssään.

Projekti toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä työterveyshuollon, liikuntapalveluiden, HR:n ja yhteistyössä valikoidun Järvenpään kaupungin työyksikön kanssa. Projektin alussa pohdittiin, miten voidaan parantaa työntekijöiden työssä jaksamista, vähentää sairauspoissaoloja, ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinten oireilua sekä auttaa työntekijöitä löytämään itsehoidon menetelmiä. Pitkän aikavälin tavoitteena oli ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen.
Ratkaisu
Keinoksi valittiin ryhmämuotoinen ohjaus ja neuvonta. Ryhmä valittiin sairauspoissaolojen ja tulesoireilun perusteella yhteistyössä työterveyshuollon ja esimiesten kanssa. Ryhmässä aloitti 12 työntekijää.

Projektin konkreettisiksi tavoitteiksi määriteltiin sairauspoissaolojen väheneminen, ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen, yksilötasolla koetun hyvinvoinnin lisääntyminen sekä TKI-pisteiden paraneminen.

Projektin ohjaustunnit koostuivat liikuntalajikokeiluista, luennoista ja mielen hyvinvointia tukevista harjoitteista. Osallistujille mahdollistettiin myös yksilölliset tapaamiset henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseksi sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tapaamiskertoja oli ensimmäisen syksyn 2013 aikana 10 kertaa ja vuoden 2014 aikana 14 kertaa.
Tulokset
Ryhmäläisten sairauspoissaolot vähenivät ja suurin osa ryhmäläisistä koki työhyvinvointinsa ja jaksamisensa parantuneen lisääntyneen liikunnan ja eri liikuntalajeihin tutustumisen vuoksi. Projektin hyödyt ovat kokonaisvaltaiset; työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy ja ennenaikaista eläköitymistä ehkäisemällä myös kaupungin työkyvyttömyydestä johtuvat kustannukset vähenevät.

Pilottiryhmästä saatujen hyvien tulosten johdosta Järvenpään kaupungin organisaatiossa aloitti toinen työhyvinvoinnin edistämisen ryhmä keväällä 2015.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi
viestintäassistentti
Järvenpään kaupunki
Ritva Hyvärinen
ritva.hyvarinen(ät)jarvenpaa.fi
työhyvinvointipäällikkö
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta