18.9.2023
Kangasalan kaupunki, Ruutanan varhaiskasvatus ja esiopetus, Kangasala

Työhyvinvointikeskustelupohja

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Lähdin laatimaan voimavara- ja ratkaisukeskeistä keskustelupohjaa henkilöstön työhyvinvoinnin kartoittamiseksi ja tukemiseksi. Tarkoitus oli myös sen avulla tutustua henkilöstöön paremmin, sillä aloitin yksikössä uutena esihenkilönä.

Keskustelupohjan avulla esihenkilö ja työntekijä tunnistavat työntekijän omia työhön liittyviä voimavara- ja kuormitustekijöitä. Keskustelun tarkoitus on auttaa työntekijää voimaantumaan olemassa olevista voimavaroistaan sekä yhdessä lähiesihenkilön kanssa pohtia olemassa oleville kuormitustekijöille ratkaisuja työhyvinvointinsa edistämiseksi.

Tarkastelussa huomioidaan yksilön omat vaikuttamismahdollisuudet sekä työskentelytiimin ja työyhteisön voima kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Unohtamatta myöskään esihenkilötyön näkökulmaa oman henkilöstönsä työhyvinvoinnin edistämisessä.
Ratkaisu
Otin keskustelupohjan käyttöön ensin omassa yksikössäni ja kävin keskustelun henkilöstöni kanssa yksitellen. Mainitsin keskustelupohjasta joillekin oman palvelualueeni kollegoille ja yksi lähijohtaja ottikin keskustelupohjan käyttöönsä viime kevään aikana hyvin tuloksin. Varhaiskasvatuksen johtaja ja suunnittelija kiinnostuivat myös tekemästäni työstä ja tänä syksynä esittelen keskustelupohjaa tarkemmin lähiesihenkilöille tarkoitetussa kokouksessa ja perehdytän sen käyttöön.

Minulla ei ole ollut ulkopuolista rahoitusta tai asiantuntija-apua. Olen työstänyt lomakepohjaa omalla työajallani
Tulokset
Tutustuin uuteen henkilöstööni syvällisemmin keskustelujen pohjalta ja ymmärrykseni henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta syveni. Saatoin tämän johdosta johtaa henkilöstöni työhyvinvointia tehokkaammin ja kohdennetummin. Puheeksiotto kynnys madaltui, mikä osaltaan myös lisää työhyvinvointia ja toivottavasti vähentää myös poissaoloja. Henkilöstö selkeästi tuli tietoisemmaksi omista voimavaroistaan ja sillä on välitön vaikutus työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin.
Linkit
https://tampereenseutu-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/sari_laurila_kangasala_fi/Documents/My_Documents/Tyhy-keskustelupohja%20(1).pdf?csf=1&web=1&e=3aXTd2

Yhteyshenkilöt

Sari Laurila
sari.laurila(ät)kangasala.fi
Varhaiskasvatusyksikön ja esiopetusyksiön johtaja
Kangasalan kaupunki
Marjo Vesa
marjo.vesa(ät)kangasala.fi
Varhaiskasvatuksen johtaja
Kangasalan kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta