15.10.2019
Lempäälän kunta, Lempäälä

Työsuojelupari -toiminta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Ajatus lähti siitä, että haluttiin vahvistaa työsuojeluun liittyvän tiedon kulkua organisaation kaikilla tasoilla. Haluttiin, että yksiköissä olisi esimiehen lisäksi henkilöstön edustaja, joka esimiehen kanssa voi yhdessä pohtia ja suunnitella, miten ja milloin omassa yksikössä huomioidaan työsuojeluun liittyviä asioita ja läpikäydään erilaisia toimintaohjeita (esim. sisäilmaprosessi, päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien ohjelma, sopuisan työyhteisön vahvistaminen jne.). Samalla haluttiin vahvistaa välitöntä yhteistoimintaa aktivoimalla ja korostamalla jokaisen työyhteisön jäsenen vastuuta ottaa puheeksi niin ilot kuin huolenaiheet.
Ratkaisu
Työsuojelun kehittämisryhmässä käydyn keskustelun pohjalta ohjeistettiin yksiköiden esimiehiä niin, että kussakin yksikössä työntekijät valitsevat työsuojelusta kiinnostuneen henkilön työsuojelun yhteyshenkilöksi. Työsuojeluparina toimii joka yksikössä esimies ja työsuojelun yhteyshenkilö.
Määrittelimme työsuojelun yhteyshenkilön roolit ja vastuut. Työsuojelun yhteyshenkilö on tavallaan "äänitorvi", joka tietää mistä esim. erilaiset ohjeet löytyvät, mutta ei ole juridisesti vastuussa, eikä hoida asioita toisten puolesta. Hän ottaa säännöllisesti puheeksi työsuojeluasiat yksikön palavereissa sekä kannustaa henkilöstöä ottamaan asiat puheeksi. Hän toimii esimiehen tukena riskien arvioinnin toteuttamisessa.
Pidämme säännöllisesti työsuojelupareille "perehdytys työsuojelupari -toimintaan"- tilaisuuksia ja järjestämme sisäistä koulutusta työsuojelupareille mm. erilaisiin toimintatapoihin ja ohjeisiin liittyen. Työsuojelun yhteyshenkilöille jaettiin omat kansiot, joista löytyy keskeisimmät toimintaohjeet. Tavoitteena kaikella on kannustaa ja madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä. Työsuojeluvaltuutetut välittävät säännöllisesti sähköpostitse "työsuojeluterveisiä" esim. ajankohtaisista asioista tai webinaareista/ muista koulutuksista.
Tulokset
Yhteistyö on parin viime vuoden aikana vahvistunut mm. sisäisten koulutusten muodossa. Yhteistyön merkitystä on painotettu myös vahvemmin henkilöstöhallinnon taholta. Työsuojeluvaltuutetut tapaavat vähintään pari kertaa vuodessa työsuojelun yhteyshenkilöitä erikseen ja pari kertaa vuodessa työsuojelupareja. Tapaamisissa läpikäydään toimintaohjeita sekä ajankohtaisia asioita. Tiedonkulku on vahvistunut ja parantunut työnantajan ja työntekijöiden välillä. Välitön yhteistoiminta on sujuvampaa ja ohjeet ja toimintatavat ovat paremmin tiedossa. Yhteydenotto työsuojeluvaltuutettuihin koetaan helpommaksi, kun "kasvot on tutut". Työsuojelupari -toimintaa jatketaan edelleen keskustelujen ja koulutusten merkeissä. Uutena toimintatapana on alkamassa käytäntö, jossa työsuojeluparit yhdessä pohtivat työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäymisen tapoja ja kannustamista avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa.

Yhteyshenkilöt

Milena Kaihari-Virtanen
milena.kaihari-virtanen(ät)lempaala.fi
Työsuojeluvaltuutettu
Lempäälän kunta
Auli Nevantie
auli.nevantie(ät)lempaala.fi
Henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö
Lempäälän kunta

Sanna Nokelainen
sanna.nokelainen(ät)lempaala.fi
Kehittämispäällikkö
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta