16.10.2019
Oulunkaaren kuntayhtymä, Ii

Vapaaehtoistyön kehittäminen osaksi ikäihmisten arkea

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vapaaehtoistyön kehittäminen osaksi ikäihmisten arkea.
Ratkaisu
Hoiva ja palveluasumisen yksikön henkilökunnasta muodostettin ryhmät. Ryhmien tehtävä ja toimenkuva oli saada hankittua vapaaehtoistyön toimijoita ikäihmisten arkeen. Käytännössä ryhmä ideoi ja suunnitteli tapahtuman, johon pyydettiin vapaaehtoistyön tahoja. Tällä saatiin luotua kontakteja vapaaehtoistyöntekijöihin. Ryhmien toiminta suunniteltiin 2kk:n välein. Ryhmät muodostuivat hoitohenkilöstöstä.
Tulokset
Vapaaehtoistyöntekijöille tuli hoiva ja palveluasunnot tutuksi. Vapaaehtoistyöntekijöiden "kynnys" madaltui ja heille oli helpompi tulla yksikköön. Vapaaehtoistyöntekijöitä saatiin lisättyä yksikössä. Ikäihmisten arkea saatiin monipuolisemmaksi ja arkea mielekkäämmäksi. Konkreettisia lahjoituksia on myös tehty runsaasti ikäihmisille vapaaehtoistyöntekijöiden taholta.

Yhteyshenkilöt

Hillevi Turpeinen
hillevi.turpeinen(ät)oulunkaari.com


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat