6.10.2017
Hämeenkyrön kunta, Sasin päiväkoti, Hämeenkyrö

Varhaiskasvattajan työhyvinvointi keskiössä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Sasin päiväkodin varhaiskasvatuksen henkilökunnan työssäjaksaminen, sairaspoissaolojen vähentäminen ja työuran pidentäminen.

Päiväkodin johtaja lähti mukaan Tamk:n ja Ukk:n "Iällä ei ole väliä" -koulutushankkeeseen. Pääaiheena työhyvinvointi ja työhyvinvointivalmentajan pätevyys.
Ratkaisu
Sasin päiväkodin henkilökunnalta kartoitettiin palauttein ja kyselyin ajatukset työhyvinvoinnista; mitä se tällä hetkellä on ja mitä se voisi olla?

Ukk-Instituutin työpaikkavalmentajakoulutuksen myötä yksikön johtaja perusti päiväkodin Limit-ryhmän, jossa tavoitteellisesti seurataan ja kehitetään työntekijöiden työhyvinvoitia. Ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus osallistua liikemittauskokeiluihin, joita Ukk toteutti osana kansallista liikkumisen kartoittamista. Päiväkodin hanke ei keskittynyt vain luotuun Limit-ryhmään, vaan kehittäminen koski koko henkilökuntaa.
Tulokset
Asenteet ja työmenetelmät ovat muuttuneet. Palavereja voidaan pitää venytellen, metsässä tai grillikodalla nuotiokahvien merkeissä. Päiväkodin arjessa eläimet ovat suuressa roolissa; osa on päiväkodin omia ja vierailulla käy säännöllisesti työntekijöiden lemmikkejä. Tiivis yhteistyö lähialueen järjestöjen, yhdistysten ja yrittäjien kanssa on tuonut uutta ulottuvuutta työntekoon.

Työhyvinvointi otetaan huomioon kaikissa suunnitelmissa ja ratkaisuissa; työhyvinvoinnin kautta myös asiakastyytyväisyys ja onnistuneet asiakaskokemukset ovat lisääntyneet.

Yhteyshenkilöt

Mari Kola
mari.kola(ät)hameenkyro.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta