5.8.2019
Varkauden kaupunki, Kotihoito, Varkaus

Varkauden kotihoidon sisäisen tiedonkulun kehittäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kotihoidon tiedonkulku oli kehittämisen tarpeessa. Sujuva ja ajantasainen tiedonkulku vähentää psykososiaalista kuormitusta sekä parantaa palvelunlaatua. Toimiva tiedonkulku lisää myös asiakas-ja työturvallisuutta.
Ratkaisu
Koti-ja laitoshoidon palvelualueen päällikkö, esimies, henkilöstöjohtaja ja me projektiin osallistujat Päivi Väänänen, Marja Kiljunen ja Riitta-Liisa Luostarinen pidimme kaksi palaveria, joista toisessa viimeisteltiin henkilöstölle suunnatun kyselyn kysymykset. Kysymyksillä haettiin vastauksia siihen, mikä toimii, mikä ei sekä mitä tulisi kehittää. Kotihoidon työntekijät vastasivat kysymyksiin sähköpostissa linkin kautta. Kehitettävät toimenpiteet koottiin työntekijöiden vastauksista. Niiden käytäntöön soveltaminen on käynnissä.
Tulokset
Nyt otettu Whatsapp käyttöön viestinnän välineenä, jonka kautta käsitellään mm. yksikön palaverikutsut sekä tiedotetaan työnjaosta, sijaisuuksista ja ajankohtaisista
asioista. Myös yhteisiä toimintatapoja tarkennettiin tiimeissä viestinnän suhteen, jottei tehtäisi päällekkäistä työtä. Myös asiakkaita ja omaisia osallistetaan erilaisten viestintäkanavien kautta. Päätettiin säännöllistää kehittämispalaverit, tiimipalaverit ja kotihoidon yhteiset palaverit työntekijöiden toiveesta, koska moni koki, että tiedonkulku paranee kasvotusten käydyssä kommunikoinnissa. Asiakastietojen käsittelyssä käytössä kaupungin tietosuojaohjeistus. Tavoitteena edelleen parantaa asiakas- ja työturvallisuutta vähentäen psykososiaalista kuormitusta. Kotihoidon työpaikkakokouksessa käydään kyselyvastauksissa tulleet kehittämisideat läpi elo-syyskuussa 2019. Arvioidaan tammikuussa 2020 mitkä kehittämisideat on otettu käytäntöön Varkauden kotihoidossa ja mitä asioita voidaan lisää kehittää/parantaa.

Yhteyshenkilöt

Riitta-Liisa Luostarinen
riitta-liisa.luostarinen(ät)varkaus.fi
Työsuojeluvaltuutettu
Varkauden kaupunki
Marja Kiljunen
marja.kiljunen(ät)varkaus.fi
Pääluottamusmies
Varkauden kaupunki

Päivi Väänänen
paivi.vaananen(ät)varkaus.fi
Pääluottamusmies
Varkauden kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat