23.11.2016
Tampereen kaupungin Kotihoito ja asumispalvelut, Tampere

Veritapaturmien ehkäisykampanja

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tampereen kaupungin Kotihoito ja asumispalvelujen tuotantoalueella kotihoidossa tapahtui aivan liikaa veritapaturmia, etenkin haavanhoidon yhteydessä kyretillä. Työsuojelu päätti käynnistää veritapaturmien ehkäisykampanjan, jotta veritapatumat saataisiin loppumaan. Etenkin kyretillä saadut tapaturmat piti saada loppumaan kokonaan.

Vastaavanlainen ehkäisykampanja oli toteutettu asumispalvelujen (silloinen Laitoshoito: vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen ja geriatrinen sairaalahoito) puolella pari vuotta aiemmin erittäin hyvin tuloksin. Veritapaturmat vähenivät huomattavasti ja ovat pysyneet hyvin matalalla tasolla. Ilmoituksia tulee asumispalveluista enää vain harvakseltaan. Tosin jokainen niistäkin on liikaa.
Ratkaisu
Kampanja käynnistettiin lokakuussa 2015 siten, että kaikkiin kotihoidon tiimeihin laitettiin jakeluun laminoitu, yksinkertainen ja kuvallinen ohje "neuloja ei saa hylsyttää" ja "kyretin puhdistus" sekä lyhyt ohjeistus, mitä tehdä, jos veritapaturma silti sattuu.

Tiimien esimiehiä ja sairaanhoitajia infottiin kampanjasta ja kaikissa tiimeissä pidettiin tietoiskuja aiheeseen liittyen. Lisäksi jokaiseen veritapaturmailmoitukseen työsuojelupäällikkö tai -valtuutettu reagoi ottamalla tiimin esimieheen yhteyttä ja kehotti käymään veritapaturman vaiheet läpi tiimipalavereissa (tapaturmien tutkinta), jottei vastaavaa enää tapahtuisi.

Veritapaturmien ehkäisystä on puhuttu laajasti erilaisissa koulutuksissa ja aina, kun työsuojelu käy tiimeissä. Lisäksi Kotihoito ja asumispalveluissa on linjattu, että veritapaturmien verkkokoulutus on koko henkilökunnalle pakollinen.
Tulokset
Kampanjan aloituksen jälkeen kotihoidon TyöturvaMonitorin kautta tehdyt veritapaturmailmoitukset suorastaan romahtivat eikä tammi - helmikuun 2016 aikana niitä tullut lainkaan. Nykyään veritapaturmailmoituksia tulee satunnaisesti, lähinnä ne liittyvät insuliinipistoksiin, kun hoitajat vahingossa pistävät omaan sormeensa.

Kaikissa tiimeissä on neulan poistajat tai -katkaisijat käytössä. Edelleenkin otamme työsuojelusta joka kerta esimieheen yhteyttä, kun veritapaturmailmoitus tulee meille tiedoksi. Ja edelleen koulutamme ja tiedotamme veritapaturmien ehkäisyn tarpeellisuudesta ja hyödyistä.

Olemme saaneet taloudellisia säästöjä, kun työntekijöiden ei ole tarvinnut veritapaturmien takia käydä työterveyshuollossa. Työntekijät ovat myös säästyneet turhilta inhimillisilta murheilta ja huolilta, kun heidän ei ole tarvinnut jännittää, onko mahdollisesti saanut jonkin tarttuvan taudin veritapaturman seurauksena.

Yhteyshenkilöiden lisäksi kampanjassa on vahvasti ollut mukana resurssipoolin (sijaishenkilöstö) sairaanhoitaja Liisa Calonius. Jatkuvalla kampanjalla on ollut ja on edelleenkin tuotantoalueen johdon tuki.
Liitteet
KYRETIN PUHDISTUS.2016.pdf
Neuloja ei saa hylsyttääTRE.pdf
Veritapaturmat välitön ensiapu 2015.pdf

Yhteyshenkilöt


xxx(ät)tampere.fi


Virva Iisala
virva.iisala(ät)tampere.fi
tukipalvelupäällikkö, työsuojelupäällikkö
Tampereen kaupunki, Kotihoito ja asumispalvelut

Johanna Nevala ja Ritva Tuokko
johanna.nevala(ät)tampere.fi ja ritva.tuokko(ät)tampere.fi
työsuojeluvaltuutetut
Tampereen kaupunki, Kotihoito ja asumispalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta