13.9.2019
Limingan kunta, Liminka

Yhdessä kuntalaisten kanssa - Limingan osallisuustyöryhmä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Osallistaminen on kirjattu Limingan kuntastrategiaan (2018-2025) yhdeksi palveluiden tuottamisen perusperiaatteiksi. Samoin yhdessä tekeminen ja rohkeasti uuden kokeilu on kirjattu strategiassa lupauksiimme (vrt. arvot).

Strategian hengessä Limingassa on käynnistetty vuoden 2018 aikana osallisuusmallin työstäminen. Osallisuusmallin työstäminen käynnistettiin palvelumuotoiluprojektina osana Business Finlandin rahoittamaa Liminka Lupaus -hanketta. Palvelumuotoiluprojektissa tehtiin erilaisia osallistamisen pilotteja ja luotiin peruskuvaa Limingan osallisuudesta ja sen erilaisista muodoista.

Osallisuusmallityön lopputuloksena kunnassamme käynnistyi perustavanlaatuinen keskustelu Limingan osallisuuden tilasta ja siitä, mitä osallisuus kaikessa monimuotoisuudessaan voisi Limingassa tulevaisuudessa tarkoittaa. Suomalaisista kunnista noin 30 % on laatinut osallisuus- tai vaikuttamisohjelman. Halusimme mukaan tähän vähemmistöön ja haluamme olla osana kehittämässä suomalaista osallisuutta entistä innovatiivisempaan suuntaan.

Osallisuusmallityön tuloksena Liminkaan perustettiin Limingan osallisuustyöryhmä, joka toimii Limingan ohjelmatyöryhmätyöskentelyä edustavana neljäntenä ohjelmatyöryhmänä (ohjelmatyöskentelystä löytyy oma teko Tekojen torilta). Ohjelmatyöskentely on korvannut Limingassa perinteisen lautakuntatyöskentelyn (pl. sivistyslautakunta).

Osallisuustyöryhmän jäsenet koostuvat poliittisten puolueiden nimeämistä jäsenistä sekä vastuullisesta virkamiehestä ja sihteeristä. Osallisuustyöryhmä on määräaikainen toimielin, joka kokoontuu noin puolen vuoden ajan ja tässä ajassa työstää Limingan osallisuusmallin valmiiksi yhdessä sidosryhmien kanssa.

Osallisuustyöryhmän tehtävänä on yhdessä kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa pohtia, mitä osallisuus Limingassa tarkoittaa ja miten eri ryhmät mieluiten osallistuisivat kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Ratkaisu
Limingan osallisuustyöryhmä käynnisti toimintansa toukokuussa 2019. Tähän päivään mennessä työryhmä on ehtinyt kokoontua neljästi. Kokouksia järjestetään pitkin syksyä 2019.

Jo ensimmäisessä kokouksessa linjasimme, että kaikki kokouksemme ovat kaikille avoimia (open call) ja työskentely tapahtuu työpajatyyppisesti. Emme ota ennakkoilmoittautumisia, vaan kaikki ovat aina tervetulleita. Osallisuustyötä osallistaen. Tähän mennessä olemme järjestäneet ikäihmisten ja erityisryhmien sekä lasten ja nuorten (ja heidän perheidensä) osallisuustyöpajat. Tulevia teemoja ovat ainakin yrittäjät, kylien osallisuus, valtuutettujen oma osallisuus ja osallistaminen, vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri. Työpajoissa on ollut mukana kunnan työntekijöitä ja virkamiehiä, luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja järjestöjen edustajia. Menetelmät työpajoissa ovat olleet vahvasti osallistavia ja roolia keskustelun johdattamisesta on annettu vahvasti valtuutetuille. Keskeistä työssä on ollut se, että kuntalaiset määrittelevät tavat, joilla haluavat osallistua ja tämän jälkeen me kunnassa pohdimme, miten kehitämme toimintaamme siten, että voimme vastata kuntalaisten toiveisiin.

Syksyn aikana tulemme lisäksi jalkautumaan sinne missä kuntalaiset ovat, eli emme vain aktiivisesti odota, että kuntalaiset tulevat meidän luoksemme. Tehdään osallistuminen helpoksi!

Osallisuusryhmän lopputuotoksen keskiössä on kuntalainen, eli emme ole tekemässä virkamiesjargonia ja lakipykäliä sisältävää tiiliskiveä, vaan aidosti kuntalaisten osallistamista edistävän toiminnallisen kokonaisuuden. Työkalua kuntalaiselle. Lopullinen esitysmalli on vielä avoimena, mutta uskomme, että tulemme laatimaan vahvasti visuaalisen lopputuloksen. Valmista meillä tulisi olla vuoden 2019 loppuun mennessä.
Tulokset
Työskentelymme on vielä kesken, mutta jo neljän ensimmäisen kokouksen ja työpajan jälkeen tilanne näyttää aurinkoiselta. Olemme saaneet kahdesta ensimmäisestä osallistamista korostavasta työpajasta todella hyvää materiaalia ja näkökulmia, joita emme välttämättä muuten olisi osanneet huomioida. Näistä pystymme luomaan kuntaamme aivan uusia osallistamisen väyliä.

Osallisuus teemana on yleistynyt selvästi kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden parissa ja siihen kiinnitetään jo tällä hetkellä eri tavalla huomiota. Osallisuus on arkipäivän konkreettisia tekoja - se ei ole vaikeaa tai mahdotonta - se on ajattelu- ja toimintatavan muutos. Uskomme, että osallisuudesta hyötyvät kaikki! Hyödyt näkyvät paitsi tehostuneessa toiminnassa (teemme sitä mitä kuntalaiset meiltä toivovat ja vastaamme kysyntään), mutta myös yleisessä ilmapiirissä ja yhteistyön kasvamisena.

Toivomme, että saamme aikaiseksi sellaisen osallisuusohjelman/mallin, joka kiinnostaa muitakin kuntia.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Katja Vuorinen
katja.vuorinen(ät)liminka.fi
Hallintojohtaja
Limingan kunta

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat