11.8.2022
Lempäälän kunta/Maankäytön suunnittelu, Lempäälä

Yleiskaavan havainnollistamismateriaali

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Yleiskaavaa laadittaessa harvoin tehdään havainnollistamismateriaalia eikä maankäyttö- ja rakennuslaki sitä edellytä. Yleiskaavakartan ymmärtäminen voi olla hankalaa kuntalaisille ja päättäjille, sillä kartan mittakaava on suuri ja merkinnät yleispiireisiä. Yleiskaavasta voi olla hankala hahmottaa tulevia muutoksia, uuden rakentamisen määrää ja sijoittumista. Siksi yleiskaavakartan oheen haluttiin laatia havainnollistamismateriaalia, mikä auttaa ymmärtämään yleiskaavasuunnitelmaa ja -ratkaisuja.
Ratkaisu
Valmisteilla olevan Hauralan osayleiskaavan valmisteluaineistoon laadittiin havainnollistamismateriaali, mikä vaati alueen suunnittelemista astetta tarkemmalla tasolla, kuin mikä yleiskaavassa on tavanomaista.

Havainnollistamismateriaalissa esitettiin kuvin ja videoin suunnittelualue, jonne oli 3d-mallinnettu tiet ja rakennukset sekä puistot- ja muut viheralueet. Tarkemman suunnittelun ja havainnollistamismateriaalin laati konsultti ja niiden kustannukset olivat n. 5000 €. Kunnan puolella mukana olivat yleiskaavoittaja ja kaavoituspäällikkö.
Tulokset
Kuntalaisten ja päättäjien oli helpompi osallistua yleiskaavoitukseen ja antaa palautetta, kun ymmärsivät suunnitelmia paremmin. Myös vuoropuhelu kaavoittajan kanssa helpottui, kun väärinkäsityksiä tuli vähemmän puolin ja toisin. Kaavoittajan näkökulmasta suunnitelmien parempi ymmärrys ja vuorovaikutus auttoi hahmottamaan suurimmat kynnyskysymykset, joihin pystyttiin hakemaan hyväksyttävää ratkaisua ilman, että yleiskaava joutuisi valituskierrokselle hallinto-oikeuteen. Kaikkinensa yleiskaavan havainnollistamismateriaali helpotti suunnitelmien ymmärtämistä, paransi vuoropuhelua ja lyhensi kaavaprosessin kestoa.
Liitteet
Hauralan oyk_luonnos_29.10.2021.pdf
Liite 4_Havainnekuvia yleiskaavasta_Optimized.pdf

Yhteyshenkilöt

Sini Suontausta
sini.suontausta(ät)lempaala.fi
yleiskaavoittaja
Lempäälän kunta

Teija Mäkelä
teija.makela(ät)lempaala.fi
kaavoituspäällikkö
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta