Kekseliäät kehittäjät -kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana  

Hanke oli KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen ja se rahoitettiin TYÖ2030 -ohjelmasta ajalla 1.11.2020-31.12.2021.

Päätavoitteena oli edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa. Hankkeen aikana käytiin tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitettiin, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu sekä millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen.

Hanke toimi pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle. Hankkeen aikana tehtiin 30 haastattelua/kehittämistyöpajaa kuntaorganisaatioiden kanssa. Työpajojen  pohjalta laadittiin yhteenveto kehittämisen tilasta, näkymistä ja tarpeista kuntakentällä. Tutustu Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen koronavuonna 2021 -julkaisuun

Toimenpiteet

  • Haastateltiin erikokoisten kuntaorganisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia työelämän kehittämiseen liittyen ja kartoitettiin korona-ajan oppeja, haasteita ja uusia toimintatapoja

  • Kerättiin järjestelmällisesti kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja ja koottiin niitä Tekojen torille 

  • Nostettiin kiinnostavia ratkaisuja esille viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa

  • Järjestettiin työpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja, joissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita sekä koottiin ja esiteltiin niihin liittyviä kiinnostavia ratkaisuja.  
  • Lue lisää TYÖ2030 - Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta tästä linkistä.   

 

Lue juttuja kekseliäistä ratkaisuista kunta-alalla 

Juttusarjassa kerrotaan kuntatyöpaikkojen kekseliäistä ratkaisuista ja kehittämistyöstä ja nostetaan esille korona-aikana kehitettyjä toimintamalleja. Lue lisää juttusarjasta tästä linkistä