#uutinen - 03.03.2023

Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä - opas mielenterveysosaamisen lisäämiseen työpaikoilla

Työturvallisuuskeskus kumppaneineen on julkaissut oppaan mielenterveysosaamisen lisäämiseen sekä mielenterveyteen liittyvän keskustelukulttuurin kehittymiseen työpaikoilla. Oppaaseen on myös koottu vinkkejä toimivista käytännöistä julkisen alan työpaikoilta. 

Piirroskuva jossa puhekupliaTyöturvallisuuskeskuksen sivusto Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä - ennakoivat toimet mielen tueksi on kuntien ja hyvinvointialueiden toimialaryhmän hankkeen tuotos. Sen tavoitteena on pureutua tarkemmin niihin toimenpiteisiin, joilla mielen hyvinvointia voidaan työpaikoilla tukea.

Sivustolla oleva materiaali ja sisällöt koottiin Mielenterveys julkisella alalla - hankkeessa Hankkeessa haluttiin  myös kehittää mielenterveyteen liittyvää keskustelu- ja kohtaamiskulttuuria.

 

Hankkeen aikana kartoitettiin työpaikoille suunnatun kyselyn ja haastattelujen avulla sitä, millaista kehittämistyötä kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikoilla on tehty mielen hyvinvoinnin tueksi.

Hankkeen johtopäätöksenä on paluu perusasioihin. Perusasioita työpaikalla tapahtuvaan mielenterveystyöhön ovat  ennakointi, arjen sujuvuus, vahva yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä tehtyjen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi.

Johtopäätösten tarkempaa sisältöä on avattu sivustolla. Sivustolta löytyy myös kahdentoista työpaikan esittely heidän mielen hyvinvoinnin kehittämistyöstä.

<   takaisin