Miia Malvala Liikkuva aikuinen blogi
#blogi - 22.02.2024

Liikkuva aikuinen -ohjelma vahvistaa liikkumisen asemaa

Työikäisistä 74 % ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Suomalaisten työikäisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen on tärkeää kansanterveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta.  Liikkuva aikuinen -ohjelma pyrkii lisäämään työikäisten arkiaktiivisuutta ja vahvistamaan liikkumisen asemaa yhteiskunnassa.  

Liikkuva työelämä tarjoaa työpaikoille tietoa ja työkaluja

Liikkuva aikuinen -ohjelman kaksi painopistettä ovat Liikkuva työelämä ja Liikuntaneuvonta. Liikkuva työelämä tarjoaa työpaikolle tietoa ja työkaluja, jotta liikkuminen olisi työpaikolla keinona työkyvyn edistämisessä. Monikanavainen viestintä ja yhteistyötä työelämän erilaisten toimijoiden kanssa on tärkeää, sillä liikkumisen asema työelämässä paranee parhaiten yhteisvoimin. Liikkuvasta työelämästä lisätietoa tarjoaa työpaikoille kohdennettu sivusto https://www.liikkuvatyoelama.fi.

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonta on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valtakunnallinen palvelu. Se on osoittautunut toimivaksi keinoksi kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä liikunnallisen elämäntavan alkuun. Liikkuva aikuinen auttaa palveluketjujen rakentumisessa hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, minkä ohella liikuntaneuvonta laajentuu tulevaisuudessa aikuisväestön lisäksi myös nuorempiin ikäryhmiin. Lisätietoja liikuntaneuvonnan teemasta löytyy sivustolta liikuntaneuvonta.fi - sivustolta.

Aktiivisuus on uusi normaali 

Liikkuvan aikuisen viestintä uudistaa työikäisille suunnattua liikkumisviestintää ja etsii entistä parempia tapoja herättää kohderyhmän kiinnostus arkiliikkumista kohtaan. Työn päämäärä tiivistyy ohjelman sloganiin ”Aktiivisuus on uusi normaali”. Arkiaktiivisuudesta halutaan tehdä olennainen osa työikäisten elämää.  

Liikkuminen, terveys ja työkyky hallitusohjelmassa 

Liikkuvan aikuisen toimenpiteet pohjautuvat hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa työssäjaksamista halutaan tukea ottamalla liikkuminen keskeiseksi osaksi työkyvyn ja työelämän kehittämistä. Hallitus korostaa myös liikunnan lisäämisen merkitystä osana työhyvinvointia. Lisäksi ennaltaehkäisevät konkreettiset toimenpiteet korostuvat: liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta halutaan vahvistaa kunnissa ja hyvinvointialueilla ja neuvoloihin halutaan lisätä liikuntaneuvontaa perheille.  

Kaiken kaikkiaan Liikkuvalla aikuisella on johtava valtakunnallinen rooli työikäisten liikkumista edistävissä toimenpiteissä: se tekee työtä poikkihallinnollisesti ja monialaisesti, jotta suomalaiset työikäiset liikkuisivat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. 

Miia Malvela, kehittämispäällikkö, Liikkuva aikuinen -ohjelma 

Miia Malvela työskentelee kehittämispäällikkönä Liikkuva aikuinen -ohjelmassa. Hän vastaa Liikkuva työelämä -kokonaisuudesta, jossa päämääränä on vahvistaa liikkumisen asemaa työelämässä. Malvela ajattelee, että yhteistyöllä päästään parhaaseen lopputulokseen.   

<   takaisin