#uutinen - 22.08.2022

Työpaikoilla on valtavasti dialogisen keskustelun paikkoja - miten dialogia voisi hyödyntää?

Kysyimme DialogiAkatemian johtaja Janne Kareiselta, miksi dialoginen keskustelu on tärkeää ja miten dialogia voisi hyödyntää työelämässä. 

Miksi dialoginen keskustelu on tärkeää ja mitä sillä voidaan saavuttaa?

Dialoginen keskustelu poikkeaa muista keskustelutyyleistä siten, että siinä keskitytään ymmärryksen syventämiseen sekä käsillä olevasta asiasta että omista sekä muiden näkökulmista. Se mitä dialogilla voidaan saavuttaa, riippuu keskustelulle asetetusta tavoitteesta.

Dialogilla rakennetaan luottamusta ja ymmärrystä. Sen avulla voi ymmärtää paremmin eri näkökulmia, ulottuvuuksia ja seikkoja. Dialogissa ei kilpailla, pyritä voittamaan tai löytämään parasta argumenttia eikä kiirehditä ratkaisuihin eikä päätöksiin”, kertoo Janne.

Dialogissa keskeistä on aloituskysymys. Tärkeää on pyrkiä pysymään keskustelun teemassa ja päästä mahdollisimman syvälle aiheen käsittelyyn. Dialogin alussa voi olla myös alustus.

”Dialogissa on tietynlainen dynamiikka. Aluksi rakennetaan luottamusta ja virittäydytään toisiin ihmisiin, tilaan ja aiheeseen”, kuvaa Janne.

Janne Kareinen

Dialogi herättää pohtimaan omia ja muiden ajatuksia  

Keskustelun aikana erilaisten ihmisten kommentit herättävät osallistujissa ajatuksia, tunteita, muistoja tai vaikkapa uudenlaista tulevaisuuden kuvittelua. Dialogissa tapahtuu oppimista ja oppia voi käsillä olevasta aiheesta ja muiden osallistujien näkökulmista.

”Se mitä tapahtuu on, että aletaan peilata toisia, tunnetiloja ja ajatuksia. Ihmiset alkavat peilailla ja reagoida toisten ajatuksiin. Keskustelun aikana saattaa nousta yllättäviäkin näkökulmia, sellaisia, joita ei muuten nousisi”, Kareinen kertoo.

Hyvä fasilitaattori ohjaa dialogia 

Dialogin aikana keskustelua on hyvä koota. Ohjaaja voi esimerkiksi kysyä osallistujilta, ollaanko keskustelun aikana käsitelty tarpeeksi käsillä olevaa asiaa tai kysymystä. Dialogin lopuksi on hyvä reflektoida ja koota keskustelun tuloksia.

Työpaikoilla voidaan hyödyntää dialogia aina, kun halutaan ymmärtää jotakin paremmin 

Jannen mielestä työelämässä voisi hyödyntää dialogista keskustelua varsin moninaisissa tilanteissa. Jotta dialogia olisi mahdollista käyttää, työpaikoilla tulisi olla ymmärrystä siitä, mitä dialogi on. Asialla täytyy myös olla johdon hyväksyntä. Olisi hyvä saada koulutusta tai ainakin perehtyä dialogiin. 

”Työelämässä on ihan valtavasti kohtaamisen ja vuorovaikutuksen paikkoja, jossa dialogista keskustelua kannattaisi käyttää. Tulee mieleen kaikenlaiset vuorovaikutteiset hetket, joissa yritetään ymmärtää jotakin paremmin. Dialogisella keskustelulla voidaan vaikkapa keskustella budjetista tai dialogisia elementtejä voidaan käyttää esimerkiksi palaverirakenteissa, työhyvinvointikyselyjen puruissa, kehityskeskusteluissa, asiakaskohtaamisissa, kehittämistyössä tai tiimin kehittämisessä. Dialogia kannattaisi hyödyntää myös johtamisessa”, pohtii Janne.

Dialogit leviävät kuntasektorille

Monissa kuntaorganisaatioissa hyödynnetään dialogeja asiakasymmärryksen lisäämisessä erilaisten ja organisaation sisällä. Joissakin kunnissa on koulutettu Erätauko- ohjaajia, jotka osaavat fasilitoida keskusteluja. Esimerkiksi Hämeenlinnassa järjestetään tänä syksynä Hyvin sanottu -keskustelufestivaali. Lue lisää tästä linkistä Erätaukosäätion sivuilta.  

Lahdessa on koulutettu henkilöstöä Erätauko -keskustelujen ohjaajiksi. Esimerkiksi perusopetuksessa järjestetään Skididialogeja. Lue lisää tästä linkistä Tekojen torilta.

Myös Tuusulassa hyödynnetään dialogeja esimerkiksi sisäilmaongelmien ratkaisemisessa tai hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Lue lisää tästä linkistä Erätaukosäätiön sivuilta.  

Lisätietoa dialogisesta keskustelusta DialogiAkatemian tai Erätaukosäätiön sivuilta

Janne Kareinen toimii johtajana DialogiAkatemiassa. Akatemia kokoaa yhteen ihmisiä, jotka haluavat edistää dialogia, demokratiaa ja ekologista kestävyyttä. Janne on ollut kehittämässä Sitran lanseeraamaa Erätauko-dialogia. Lue lisää täältä eli DialogiAkatemian sivuilta.

Haluatko tietää enemmän dialogeista ja rakentavan keskustelun pelisäännöistä tai tutustua keskustelukortteihin, joilla voi ohjata dialogia? Myös Erätaukosäätiön sivuilta löytyy lisätietoa ja ohjeita dialogiin. Lue lisää säätiön sivuilta eli täältä

Kirjoittaja Anna-Mari Jaanu

<   takaisin