Kuntatyö2030 kokonaisuudesta työelämän kehittämiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Kuntatyö2030 toimialaohjelmaa toteutettiin vuosina 2021-2022. Vuoden 2023 alusta valtakunnallinen työelämän kehittäminen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken koskee kunta-alan lisäksi myös hyvinvointialueita. Tavoitteena on edistää yhteistoiminnallisella työelämän kehittämisellä tuloksellisuutta ja työelämän laatua. 

Kehittämisen lähtökohtana ovat kunta- ja hyvinvointialueorganisaatioiden omat kehittämistarpeet sekä kuntien tilannekuva sekä työn murroksen ja työolojen seurantatiedot. Toimenpiteiden tarkoituksena on:

  • Vahvistaa työelämän kehittämisen voimavaroja, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta 
  • Vahvistaa työmarkkinaosapuolten kykyä pitkäjänteiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa ja valmiuksia koordinoida yhteisiä työelämän kehittämisen hankkeita 
  • Tukea toimintatapojen uudistamista ja yhdessä kehittämistä kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikoilla 
  • Tehdä näkyväksi hyvää julkista työtä ja sen kehittämistä, ja tällä tavoin lisätä kunta- ja hyvinvointialojen vetovoimaisuutta sekä parantaa niiden työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta. 

Kokonaisuus on jatkoa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle Kunteko 2020, jota toteutettiin vuosina 2015-2020 KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä. 

Katso oheinen video, niin ymmärrät, miksi työelämän kehittäminen on tärkeää.

 

Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi työelämän kehittämistä

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla ja hyvinvointialueilla pääneuvotteluryhmän alaisuudessa.

Osapuolet ovat vuonna 2022 solmineet sopimuksen valtakunnallisesta työelämän kehittämisestä. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat:

  • Yhdessä rahoittamaan työelämän kehittämisen perustoimintaa ja siihen kuuluvia yhteisiä toimenpiteitä. Osana perustoimintaa perustetaan työelämän kehittämisen palvelutiimi.
  • Edistämään työelämän kehittämisen hankkeiden ja toimenpiteiden käynnistämistä ja toteutusta sekä niiden tulosten levittämistä omassa viestinnässään ja koulutustoiminnassaan,
  • Perustamaan Tekryn toiminnan tueksi kunta-alan kehittämisjaoksen ja hyvinvointialueiden kehittämisjaoksen. Jaosten tehtävänä on toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, sekä nostaa esiin työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita ja tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita. 

Tekryn puheenjohtajana toimii KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka. Tekryssä on jäseniä KT:sta ja kaikista pääsopijajärjestöistä. Tekry kokoontuu kuukausittain.

 

Työelämän kehittämisen lähtökohtana on yhteistoiminnallisuus 

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja hyvää yhteistyötä kuntatyöpaikoilla. Työelämän kehittämisen lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. 

"Piirroskuva ihmisistä, jotka saavat kehittämisideoita."