#uutinen - 11.06.2024

Miten houkutella nuori osaaja kuntatöihin?

Nuorten kuntatyöntekijöiden verkosto esitteli työnsä tulokset kunta-alan kehittämisjaoksen tapaamisessa. Alle 30-vuotiaat työntekijät arvostavat kunta-alan vakautta ja toivovat panostusta työhyvinvointiin, urakehitykseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Heidän mielestään kunta on mainettaan paljon parempi työpaikka, ja he toivovatkin panostamista positiiviseen työnantajakuvaan.

Jenna-Mari Ahola ja Heini Hosio
Nuorten verkoston kooste valmistui toukokuussa ja sen esittelivät kunta-alan kehittämisjaoksessa 6.6.2024 rekrytointiasiantuntija Jenna-Mari Ahola Lahden kaupungilta ja opettaja Heini Hosio Helsingin kaupungilta.

 

Nuorten verkostoon kutsuttiin vuoden alussa alle 30-vuotiaita kuntatyöntekijöitä kunta-alan kehittämisjaoksen jäsenorganisaatioista. Verkoston tavoitteena on tuottaa ideoita, ratkaisuehdotuksia ja uusia näkökulmia kuntatyön houkuttelevuuteen ja tuoda viestejä käsiteltäväksi kunta-alan kehittämisjaokseen ja työmarkkinatoimintaan.

Verkoston kooste valmistui toukokuussa ja sen esittelivät kunta-alan kehittämisjaoksessa 6.6.2024 rekrytointiasiantuntija Jenna-Mari Ahola Lahden kaupungilta ja opettaja Heini Hosio Helsingin kaupungilta.

Kevään verkostotyöskentely on ollut antoisaa ja mielenkiintoista. On ollut kiva päästä verkostoitumaan ja tutustumaan muihin samanikäisiin osaajiin kunta-alalta ja kuulemaan heidän näkemyksiään. Työskentely on ollut sujuvaa ja helppoa ja on ollut hauska huomata, kuinka samanlaisia ajatuksia verkoston jäsenten kesken jaamme, vaikka tulemme hyvin erilaisista tehtävistä ja organisaatioista, kertoo Jenna-Mari Ahola.

– On ollut ihanaa kohdata muita samoissa tilanteissa työskenteleviä, eri alojen nuoria työntekijöitä, jotka ovat selkeästi motivoituneita tekemään työtä paremman työelämän eteen, kertoo Heini Hosio.

Mikä tekee tyytyväisen työntekijän?

Nuoret kunta-alan työntekijät pohtivat kevään tapaamisissa teemoja, joihin kunta-alan houkuttelevuudessa tulisi kiinnittää huomiota. Neljän tapaamiskerran työskentelystä syntyi kooste, jossa teemat laitettiin tärkeysjärjestykseen. Jokaisen teeman alle ideoitiin konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

 Tärkeimmät teemat, joihin tulisi nuorten mielestä kiinnittää erityistä huomiota, ovat: 

  1. Työhyvinvoinnin tukeminen eri elämäntilanteissa
  2. Joustava ja vakaa työnantaja, perhemyönteisyys 
  3. Kohtuullinen palkka ja mahdollisuus palkitsemiseen
  4. Mahdollisuus kehittää ja oppia sekä perehdytykseen ja ohjaukseen panostaminen
  5. Vaikuttamis- ja etenemismahdollisuuksien esille nostaminen 
  6. Sisäiseen viestintään panostaminen 
  7. Hyvämaineinen työpaikka, positiivinen työnantajamielikuva
  8. Resurssit verkostoitumiseen ja osallistumiseen, riittävästi aikaa verkostotyöhön


– Pyrimme kasaamaan koosteeseen tärkeimmät asiat luettavaan ja selkeään muotoon. Tässä onnistuimme ilmeisen hyvin, koska verkoston selvityksestä tekemämme tiivistelmä sai jaoksessa paljon kiitosta. Vaikka ”nuoret” jäi sanana vielä henkiin ja elämään, uskon, että tämänkaltainen keskustelu ja verkostotyö on tärkeässä roolissa erityisesti nuorten kohtaaman negatiivisen asenteen muuttamisessa. Jaoksen positiivinen vastaanotto ja palaute osoittaa, että tätä muutosta kohti olemmekin jo menossa, kertoo Hosio. 

Myös Ahola on samaa mieltä ja tyytyväinen siihen, että nuorempien osaajien ajatuksia kuunnellaan. 

Käsillä olevassa osaajapulassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten esimerkiksi vastavalmistuneet nuoret houkuteltaisiin tai saataisiin sitoutettua kunta-alalle. 

Kokemuksia kevään työskentelystä

Onko verkostotyöskentely tuonut sitten verkostolaisille itselleen oivalluksia tai uusia ajatuksia kuntatyöstä? 

– Verkostotyöskentely on vahvistanut omaa kuvaani kunta-alan tärkeydestä ja siitä, miten monenlaisia mahdollisuuksia kunta-alalla on. Selkeästi 2000-luvun alkupuolen ajatus ”eläkevirkaan jämähtämisen pelosta” ei päde enää, vaan kunta nähdään potentiaalisena työnantajana jo heti valmistumisen jälkeen. Työnantajana kunnalla on monia etuja mutta myös kehittämisen kohteita, joita me olemme verkostossa päässeet nostamaan esiin. Yllättävää ja ilahduttavaa työskentelyssä oli se, että E2:sen tekemä tutkimus kunta-alan houkuttelevuudesta vastasi hyvin paljon tekemäämme verkostotyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme verkostossa onnistuneet käymään läpi juuri niitä tärkeimpiä ja monia nuoria työntekijöitä koskettavia ongelmakohtia, kertoo Hosio. 

Koen, että verkoston tapaamisissa oli jaettu näkemys siitä, että kunta-ala on varsin hyvä ja potentiaalinen sektori työskennellä, mutta samaan aikaan tiedostettiin, ettei asiasta puhuta riittävästi yleisessä keskustelussa. Se ei riitä, että vain me jo kunta-alalla työskentelevät tunnistamme kunta-alan potentiaalin, vaan sen sijaan se pitäisi osata viestiä myös ulospäin, toteaa Ahola. 

Selkeä esitys sai kiitosta jaoksen jäseniltä. Koosteen käsittelyä ja nuorten verkoston toimintaa jatketaan syksyllä KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanun ja asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomen johdolla.
 

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Anna-Mari Jaanu

<   takaisin