15.04.2021 14.54

Kunta-alan kekseliäät kehittäjät korona-aikana

Jokainen meistä muistaa kuinka yhteiskuntamme sulkeutui pandemian vuoksi vuosi sitten. Julkiset tilat, kahvilat, ravintolat, kulttuuritilat ja harrastuspaikat suljettiin. Moni aloitti etätyöt. Koulut pantiin kiinni ja lapset ja nuoret siirtyivät etäopetukseen. Niissä ammateissa, missä etätyö ei ole mahdollista, jouduttiin nopealla aikataululla suojautumaan ja miettimään keinoja ja toimintatapoja palvelujen turvaamiseksi ja tartuntojen torjumiseksi. Monilla aloilla työt loppuivat kuin seinään. 

Vaikka toivonpilkahduksia rajoitusten ja rokotusten myötä on nähtävissä, ei tilanne ole vieläkään ohi, eikä kukaan tiedä mitä seuraavat kuukaudet tuovat tullessaan. 

Pandemia-aika on haastanut koko yhteiskuntaa. Työelämässä tämä on tarkoittanut sitä, että on jouduttu nopealla aikataululla luomaan täysin uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja toimia yhdessä ja tuottaa palveluja. Korona on koetellut myös kunta-alaa. Haasteita on riittänyt ja monenlaisia muutoksia on ollut pakko tehdä jopa yhdessä yössä. Tästä huolimatta palvelut eivät ole lamaantuneet ja uusia palveluja on kehitetty. On otettu mittava digiloikka. 


Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, KT Kuntatyönantajat

Kuntien kokemuksista kuullaan kehittämistyöpajoissa

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä Kekseliäät kehittäjät -hankkeessa haastatellaan kuntaorganisaatioita työelämän kehittämisen tilasta ja tarpeista ja tarkastellaan korona-ajan haasteita ja oppeja. Tavoitteena on tehdä 50 haastattelua kuluvan vuoden aikana. Huhtikuun alkuun mennessä haastatteluja on tehty kahdeksan. Haastattelut on toteutettu sähköisellä alustalla parin tunnin kehittämistyöpajoina, joissa kunta-alan johto ja henkilöstön edustajat pääsevät ääneen ja kertomaan omista kokemuksistaan.  

Kehittäminen ei ole pysähtynyt korona-aikana

Tähän mennessä tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan väittää, ettei kehittäminen kunta-alalla ole päättynyt pandemiaan. Kaikissa haastatellussa organisaatiossa on ollut mittava määrä erilaisia kehittämiskokonaisuuksia käynnissä myös korona-aikana. Pandemia tuntuukin lisänneen organisaation omien toimintamallien kehittämistä, sillä se on pakottanut luomaan uusia tapoja etätyöhön, organisaatiossa tehtävään yhteistyöhön, yhdessä kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitämiseen sekä viestintään liittyen. Lisäksi kaikissa organisaatioissa on otettu käyttöön uusia digitaalisia etäpalveluja ja hybridimalleja, joiden arvellaan jäävän käytäntöön pandemian päätyttyäkin. 

Haasteina epävarmuus ja nopeat muutokset

Mitä haasteita pandemia sitten on tuonut työn tekemiseen kunta-alalla? Haastattelujen perusteella niitä ovat epävarmuus, nopeat ja ennakoimattomat muutokset, teknologiset haasteet, lisääntynyt työkuorma, ennakoimattomat muutokset, vuorovaikutuksen rajallisuus ja puute sekä työn ja vapaa-ajan erottaminen. 

Laadukkaan työelämän perusasiat arvoina pandemia-aikana

Entäpä mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen, että pandemia-ajasta on selviydytty kunta-alalla niinkin hyvin? Haastattelujen perusteella selviytymisen avaimia ovat olleet luottamus, hyvä johtaminen, yhteinen vastuu tekemisestä, yhteistyö, kollegiaalinen tuki, sitoutunut ja resilientti henkilöstö, positiivinen kehittämisasenne, avoimuus ja selkeä viestintä. Kaikki siis hyvän työyhteistyön ja laadukkaan työelämän perusperiaatteita.

Onko siis niin, että hyvän ja toimivan työelämän pelisäännöt ja uusien työ- ja toimintatapojen kehittäminen nousevat arvoon arvaamattomaan silloin, kun yhteinen ulkoinen vihollinen eli tässä tapauksessa pandemia uhkaa ja haastaa organisaation toimintaa ja palvelujen tuottamista? 

Nyt on oikea aika laittaa hyvä kiertämään

Korona-ajan oppeja ja haasteita tullaan takuulla vielä kartoittamaan ja selvittämään pitkän aikaa.  Nyt olisikin hyvä hetki kerätä ja jakaa uudet ideat ja innovaatiot muille. On siis jälleen aika laittaa hyvä kiertämään, sillä kunta-alalla jaettu kehittämisteko on moninkertainen kehittämisteko. KT ja pääsopijajärjestöt haluavat jakaa hyvät ideat ja uudet toimintatavat Tekojen torilla. Kerro siis muillekin, minkälaisia selviytymisen avaimia sinun työpaikaltasi löytyykään ja millaisia uusia toimintamalleja palveluja sinun työpaikallasi ja kunnassasi on kehitetty!

 

Teksti: Anna-Mari Jaanu