Opettajilla on iso rooli lasten ja nuorten digitaitojen kehittämisessä, mutta samaan aikaan myös opettajat tarvitsevat opastusta digitalisaation hyödyntämiseen opetustyössä. Koko Suomeen levinnyt digitutortoiminta on tuonut kouluihin tutoropettajan, joka auttaa toista opettajaa ottamaan haltuun digivälitteisiä tapoja opettaa. Osaamisen kehittäminen tapahtuu sen myötä opettajien omassa työskentely-ympäristössä. Digi mahdollistaa erilaisia oppimisen polkuja, ja digitutorien keskinäinen verkosto jakaa hyviä käytänteitä. Lue lisää täältä

7
Digiä kuntatyössä TOP15 (2022)