#uutinen - 29.09.2022

Tietoa ja tilastoa - positiivinen kuntakuva vahvistuu Tekojen torin avulla

Kuntatyö2030 -sivustolla vieraili syyskuussa 2022 yli 14 000 kävijää ja koko vuonna noin 62 000. Jokainen sivustolla vieraileva on potentiaalinen lukija sinun työpaikkasi kehittämisteoille. Kun kertoo kehittämistyöstä Tekojen torilla, kertoo samalla oman kuntatyöpaikan kehittämismyönteisyydestä ja uudistumishalukkuudesta. Tekojen tori onkin yksi ilmainen ja valtakunnallinen kanava lisätä oman kuntatyöpaikan näkyvyyttä ja positiivista mielikuvaa omasta kuntaorganisaatiosta. 

Kampanjat lisäävät näkyvyyttä entisestään 

Kehittämisteot ja niitä esille tuovat kuntaorganisaatiot saavat Tekojen torin lisäksi näkyvyyttä Kuntatyö2030 somekanavissa ja uutiskirjeissä. Yksittäisiä kehittämistekoja nostetaan esille viikoittain.  

Viime vuosien kävijätilastot osoittavat, että Tekojen toriin liittyvien kampanjoiden aikana kävijämäärät ja näyttökerrat sekä sivustolla että muissa kanavissa kasvavat monikertaisiksi. Lisäksi innostavimpien kunta-alan kehittämistekojen palkitseminen vuosittaisessa gaalassa tuo joka kerta paljon positiivista huomiota kuntatyölle.  

Esimerkiksi viime vuoden kampanjassa kekseliäimmäksi kunnaksi valittu Liminka sai runsaasti palstatilaa Pohjois-Pohjanmaan medioissa. Liminka onkin sittemmin hyödyntänyt kekseliäimmän kunnan titteliä tehokkaasti omassa markkinoinnissaan.  

Tekojen tori on merkittävä ideapankki  

Sen lisäksi, että Tekojen torilla saa omaa kehittämistyötä näkyväksi, on sieltä mahdollista hakea muiden kehittämistekoja ja saada niistä ideoita. Torista onkin tullut merkittävä ideapankki kunta-alan kehittämistyölle.  

Kehittämistekoja voi hakea kuntaorganisaation nimellä, mutta myös toimialojen, erilaisten teemojen, tai asiakasryhmän mukaisesti. Tekojen toria selatessa teeman mukaisesti huomaa, että selkeästi suosituin kehittämisen teema on innovointi. Seuraavina tulevat luottamukseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät kehittämisteot.  

Myös alateemoja on runsaasti. Joskus voi olla tarpeen etsiä kehittämistekoja esimerkiksi työturvallisuuden ja työympäristön parantamiseen tai vaikkapa palvelujen laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen liittyen.  

Soteala johtaa, mutta missä ovat teknisten alojen teot?   

Kun kehittämistekoja hakee toimialan mukaan, tilasto kertoo, että sosiaali- ja terveysala johtaa kehittämistekojen määrässä. Toisena komeilee opetus- ja kasvatusala.  

Sekä soteala että opetus- ja kasvatus ovat suuria aloja ja pitävät sisällään useita alatoimialoja. Silti voi ihmetellä, kuinka vähän esimerkiksi puhtaus- ja ravitsemusalalta tai liikenne- ja logistiikka-alalta on ilmoitettu kehittämistekoja. Myös asumisen ja kiinteistöjen toimialoilta kehittämistekoja on tuotu torille aivan liian vähän.  

Miten siis saisimme Tekojen torille lisää kehittämistekoja kaikilta toimialoilta ja eri ammattiryhmistä? 

Kuvassa tilasto suosituimmista kehittämisteoista toimialoittain

Voisiko Tekojen tori toimia hankepankkina? 

Kuntaorganisaatioissa tehdään kehittämistyötä kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla. Monissa organisaatioissa on samaan aikaan kymmeniä kehittämishankkeita joko omalla tai ulkopuolisella rahoituksella. Lisäksi arjen työtä kehitetään monin tavoin työn lomassa.  

Onkin syytä kysyä, missä hankkeiden ja arjen työn kehittämisen tuloksista kerrotaan? Miten aikaansaannoksia levitetään? Tai miten kerrotaan erilaisista kokeiluista?  

Tekojen tori olisi tähänkin tarkoitukseen oivallinen kanava. Torista voisikin tulla jokaisen kuntaorganisaation ja tulevien hyvinvointialueiden pienten ja suurten kehittämistekojen ja -hankkeiden näkyväksi tekemisen portaali.  

Kehittämistekoja on jo yli sadasta organisaatiosta, mutta missä ovat Itä-Lapin teot? 

Tekojen torilla on karttaominaisuus, josta voi nopealla silmäyksellä katsoa, onko oman kunnan alueelta saatu kehittämistekoja. Kartasta selviää, että tekoja on tuotu torille melkein kaikkialta Suomesta. Kartassa on kuitenkin tyhjää Itä-Lapin alueella. Missä siis ovat Itä-Lapin kunnat ja niiden kehittämisteot? 

Tilastoa johtaa Liminka, suurimmista kaupungeista vähän tekoja

Tekojen torilla on kehittämistekoja yli sadasta kuntaorganisaatiosta. On siis paljon kuntia ja muita kuntaorganisaatioita, jotka eivät edelleenkään tuo kehittämistyötään näkyväksi valtakunnalliseen portaaliin. 

Eniten kehittämistekoja on saatu pienemmistä kunnista. Tilastoa johtaa Liminka noin sadalla kehittämisteollaan, seuraavina ovat Kangasala, Hämeenkyrö ja Varkaus. Viidettä sijaa pitää Lempäälä.  

Missä siis ovat suurimmat kuntaorganisaatiot ja kaupungit? MIten saisimme niidenkin kehittämistyötä paremmin esille portaalissa?

Ei pidetä kehittämistyötä piilossa, vaan tuodaan se näkyväksi 

Voi vain aavistella, kuinka paljon kehittämistekoja ja -tarinoita kunta-alalla on piilossa. Kuinka paljon kaikissa alan organisaatioissa tehdään erilaista toimintojen, palvelujen tai työtapojen kehittämistä? Siis sellaista kehittämistä, josta muutkin voisivat hyötyä, oppia ja saada ideoita? 

Me Kuntatyö2030 -tiimissä haastammekin jokaisen kuntatyöntekijän, esihenkilön ja johdon edustajan ensinnäkin tutustumaan Tekojen toriin, etsimään sieltä kiinnostavia tekoja, vinkkaamaan teoista ja torista työkavereilleen ja ennen kaikkea tuomaan oman kuntatyöpaikan kehittämistyötä näkyväksi. Nimittäin kun hyvän laittaa kiertämään, siitä hyötyvät kaikki! 

 

Teksti: Anna-Mari Jaanu

<   takaisin