#uutinen - 05.02.2024

Tukea inhimilliseen työelämään

Työelämässä onnistumisen kokemuksia syntyy merkityksellisyyden tunteesta ja siitä, että saa asioita aikaan. Samaan aikaan työkulttuurissamme näyttää olevan piirteitä, jotka kuluttavat voimavaroja. Miten työpaikoilla voidaan rakentaa inhimillistä työkulttuuria ja ottaa entistä paremmin huomioon mielenterveyttä vahvistavat tekijät?

mielenterveyden työkalupakki

Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki on nippu maksuttomia, digitaalisia työkaluja, joiden avulla työyhteisöt voivat rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa inhimillistä työkulttuuria. Työkalut auttavat saamaan kokonaiskuvan siitä, millaisia asioita mielen hyvinvointia tukevaan työhön kuuluu.

Työkalut ovat kättä pidempiä käytännön välineitä lähteä työstämään teemaa omassa työyhteisössä. Mielenterveyden työkalupakin työkaluista osa tukee työpaikkaa tilannekuvan muodostamisessa ja osa tarjoaa laajemmin eväitä tietyn aihepiirin kehittämiseen. Suurin osa työkaluista on tarkoitettu käytettäväksi työpaikalla yhdessä.

Työkaluja tutkimalla ja kokeilemalla voi saada idean siitä, mikä niistä olisi omalle työpaikalle toimiva tai ajankohtainen. Tulisiko tarkastella työhyvinvointia, palautumiskäytäntöjä tai kehittää mielenterveyttä tukevaa johtamista? Vai kaipaisiko esimerkiksi työterveysyhteistyö kehittämistä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta?

Jos alkuun pääseminen mietityttää, Työterveyslaitokselta saa siihen maksutta apua. Tämän vuoden ajan Mielenterveyden työkalupakki -hanke tarjoaa maksutonta konsultointia työkalujen käytössä. Työterveyslaitoksen asiantuntijoita voi pyytää omalle työpaikalle esittelemään työkalupakkia ja sen työkaluja, sparraamaan niiden käytössä tai vetämään työpajaa tietystä työkalusta. 

Mielenterveyden työkalupakki tarjoaa digitaalisia työkaluja ja materiaaleja, joiden avulla työyhteisöt voivat rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa inhimillistä työkulttuuria. 

Työterveyslaitoksen asiantuntijat auttavat mielenterveyden työkalujen käyttöönotossa monin tavoin. Lue lisää maksuttomasta tuesta.

<   takaisin