#uutinen - 05.04.2024

Miten hyödyntää tekoälyä asiantuntijatyössä? Ilmoittaudu työpajakokonaisuuteen!

Generatiivisesta tekoälystä ja sen hyödyntämisestä työelämässä puhutaan nyt joka paikassa. Lisäksi organisaatioissa pohditaan tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.  Monet asiantuntijat kokeilevat tekoälyä työtehtävissään, mutta sen käyttö ei vielä ole juurtunut työtavaksi tai työkäytännöiksi.  On selvää, että generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen tarvitaan osaamista, kokeiluja ja toisilta oppimista. Tästä syystä järjestämme aiheeseen liittyvän työpajasarjan kunta-alalla ja hyvinvointialueilla asiantuntijatyötä tekeville. 

tekoäly

Miksi generatiivista tekoälyä kannattaisi työssä hyödyntää? Kysyin tätä ChatGPT:ltä. Näin se vastasi: 

  1. Tehokkuus ja tuottavuus: Tekoäly pystyy automatisoimaan monia toistuvia ja aikaa vieviä tehtäviä, mikä vapauttaa ihmisten aikaa keskittymään monimutkaisempiin ja luovempiin töihin. Tämä voi johtaa merkittävään tuottavuuden kasvuun ja kustannussäästöihin.
  2. Tarkkuus ja virheettömyys: Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat suorittaa tehtäviä erittäin tarkasti ja virheettömästi, mikä vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Esimerkiksi tietojen analysointiin ja raportointiin käytettävä tekoäly voi tuottaa tarkempia tuloksia kuin ihmisen tekemä työ.
  3. Nopeus: Tekoäly pystyy käsittelemään valtavia tietomääriä ja tekemään päätöksiä lähes reaaliajassa. Tämä nopeuttaa päätöksentekoprosesseja ja parantaa organisaation kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
  4. Personointi: Tekoälyn avulla voidaan tarjota yksilöllisiä ja personoituja palveluita asiakkaille ja työntekijöille. Esimerkiksi asiakaspalvelurobotit voivat tarjota asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja ja suosituksia heidän tarpeidensa perusteella.
  5. Innovointi: Tekoäly voi auttaa organisaatioita kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Analysoimalla suuria tietomääriä ja tunnistamalla kuvioita ja trendejä tekoäly voi auttaa organisaatioita ennustamaan tulevia markkinamuutoksia ja tarpeita.
  6. Riskienhallinta: Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat auttaa organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä paremmin. Esimerkiksi petosten havaitseminen ja ennaltaehkäisy voidaan tehostaa tekoälyn avulla.
  7. Joustavuus: Tekoälyn avulla voidaan luoda joustavia ja skaalautuvia järjestelmiä, jotka voivat mukautua nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja ympäristöihin. 

Generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen asiantuntijatyössä -työpajasarja alkaa 16.5. Työpajoja on kolme ja ne kestävät 2,5 tuntia. Työpajat järjestetään Howspace-alustalla. Mukana on KT:n asiantuntijoiden lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun asiantuntijoita.

Työpajasarjan tavoitteena on, että osallistujat pääsevät yhdessä pohtimaan, ideoimaan ja vaihtamaan kokemuksia generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä omassa työssään ja työpaikallaan. Lisäksi osallistujat saavat lisätietoa generatiivisesta tekoälystä, sen mahdollisuuksista ja riskeistä nyt ja tulevaisuudessa. Työpajasarjan aikana pohditaan myös generatiivisen tekoälyn aikaansaamaa asiantuntijatyön ja työn teon tapojen muuttumista yksilö- ja organisaatiotasoilla. Lue lisää (työpajasarja täynnä). 

Teksti: Anna-Mari Jaanu ja ChatGPT

<   takaisin