#uutinen - 21.03.2022

Luomme uusia yhteiskehittämisen malleja - tule mukaan ideoimaan ja etsimään ratkaisuja yhdessä muiden kanssa

Oletko sinä koskaan työssäsi pohtinut, miksi hyvät käytännöt ja kehittämisideat eivät leviä tehokkaasti kuntaorganisaatioiden sisällä tai niiden välillä? Oletko kyllästynyt virtuaalikokouksiin tai webinaareihin, joissa vain harvat puhuvat ja muut ovat passiivisia? Haluaisitko reflektoida, pohtia ja keskustella muiden kanssa, kun kuulet kiinnostavia casejä? Kiinnostaisiko sinua olla mukana kehittämässä ja ideoimassa ratkaisuehdotuksia ajankohtaisiin teemoihin? Oletko pohtinut, miten kuulijat ja seuraajat virtuaalitilaisuuksissa saataisiin aktiivisiksi ja osallistumaan paremmin? Tai oletko miettinyt, miten innostaisit ja saisit työpaikkasi porukkaa kehittämään asioita ja ratkaisemaan haasteita yhdessä vuorovaikutteisesti ja osallistavasti digitaalisilla työkaluilla ja virtuaalisesti? Nyt sinulla on mahdollisuus tulla oppimaan ja oivaltamaan sekä kehittämään ratkaisuja ja toimintamalleja näihin kysymyksiin. 

Haluamme vastata kentältä tulleeseen kysyntään ja lisätä vuoropuhelua kuntakentän toimijoiden kanssa erilaisista teemoista. Tavoitteenamme on tänä vuonna kokeilla ja kehittää erilaisia yhteiskehittämisen malleja.

Yhteiskehittämisen ideana on, että ajankohtaisia haasteita tai teemoja ratkotaan yhdessä ja osallistavilla menetelmillä mahdollisimman monipuolisen osallistujajoukon kanssa. Näin löydetään parhaat ratkaisut.

Alla olevassa kuvassa näkyy, mitä yhteiskehittämisellä haetaan.

kuvassa näkyy, että yhteiskehittämisellä haetaan dialogisuutta, moniäänisyyttä ja osallisuutta

Luomme yhteiskehittämisen malleja työpaikoilla hyödynnettäväksi

Ideana on pilotoida yhteiskehittämisen malleja, joita voidaan jatkossa hyödyntää niin valtakunnallisella kuin työpaikkatasollakin.  Mallit kuvataan, visualisoidaan ja ohjeistetaan. 

Yhteiskehittäminen on tärkeää, koska 

  •   kenelläkään tai millään taholla ei yksin ole oikeita vastauksia
  •   ei myöskään ole vääriä vastauksia
  •   moniäänisyys tuottaa enemmän kuin yhdenmukainen näkökulma
  •   on mahdollisuus dialogisin ja osallistavin menetelmin käydä vuoropuhelua muiden kanssa
  •   omat ajatukset rikastuvat kuulemalla muiden ideoita ja näkökulmia
  •   jakamalla kokemuksia ja omia ajatuksia muiden kanssa oma ajattelu syvenee
  •   tunteita, kokemuksia, ajatuksia, huolia, haasteita ja ideoita saa jakaa ja reflektoida
  •   prosessissa siirrytään yksilön ajattelusta ryhmän ajatteluun
  •   ryhmäprosessi tuottaa sen, mitä se kulloinkin tuottaa

Olemme kehittäneet useita malleja, joita pilotoidaan pitkin vuotta. Toivomme monipuolista osallistujajoukkoa keskustelemaan, testaamaan, ideoimaan ja ratkaisemaan erilaisia haasteita yhdessä meidän kanssamme!

 

Lisätietoja ja tiedustelut ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, anna-mari.jaanu@kt.fi 

<   takaisin