Tabletti
Tärkeissä töissä-logo

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen kokonaisuus on nyt Tärkeissä töissä 

Vuoden 2023 alusta valtakunnallinen työelämän kehittäminen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken koskee kunta-alan lisäksi myös hyvinvointialueita. Työelämän kehittämisen kokonaisuus on nyt nimeltään Tärkeissä töissä.

Valtakunnallisen työelämän kehittämisen tavoitteena on:

 • edistää yhteistoiminnallisella työelämän kehittämisellä tuloksellisuutta ja työelämän laatua.
 • Vahvistaa työelämän kehittämisen voimavaroja, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.
 • Vahvistaa työmarkkinaosapuolten kykyä pitkäjänteiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa ja valmiuksia koordinoida yhteisiä työelämän kehittämisen hankkeita.
 • Tukea toimintatapojen uudistamista ja yhdessä kehittämistä kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikoilla.
 • Tehdä näkyväksi hyvää julkista työtä ja sen kehittämistä, ja tällä tavoin lisätä kunta- ja hyvinvointialojen vetovoimaisuutta sekä parantaa niiden työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta. 

Kokonaisuus on jatkoa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle Kunteko 2020, jota toteutettiin vuosina 2015-2020 KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä. Kuntatyö2030 toimialaohjelmaa toteutettiin vuosina 2021-2022 ja ohjelman toteuttamiseen saatiin rahoitusta TYÖ2030 -ohjelmasta.

EU-lippu ja Vipuvoimaa EU:lta tunnus ja Kunteko2020 tunnus

 

Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi kehittämistyötä

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla ja hyvinvointialueilla pääneuvotteluryhmän alaisuudessa.

Osapuolet ovat vuonna 2022 solmineet sopimuksen valtakunnallisesta työelämän kehittämisestä. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat:

 • Yhdessä rahoittamaan työelämän kehittämisen perustoimintaa ja siihen kuuluvia yhteisiä toimenpiteitä. Osana perustoimintaa perustetaan työelämän kehittämisen palvelutiimi.
 • Edistämään työelämän kehittämisen hankkeiden ja toimenpiteiden käynnistämistä ja toteutusta sekä niiden tulosten levittämistä omassa viestinnässään ja koulutustoiminnassaan,
 • Perustamaan Tekryn toiminnan tueksi kunta-alan kehittämisjaoksen ja hyvinvointialueiden kehittämisjaoksen. Jaosten tehtävänä on toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, sekä nostaa esiin työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita ja tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita. 

Tekryn puheenjohtajana toimii KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka. Tekryssä on jäseniä KT:sta ja kaikista pääsopijajärjestöistä. Tekry kokoontuu kuukausittain.

Kehittämisjaokset tukevat ja ideoivat kehittämistä

Sekä kunta-alalle että hyvinvointialueille on perustettu omat kehittämisjaokset. Jaoksissa ovat jäseninä työnantajien ja työntekijöiden edustajat eri puolilta Suomea sekä Työelämän kehittämisryhmä Tekryn asiantuntijat. Jaosten tehtävänä on:

 1. Nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita
 2. Tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita
 3. Toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa
 4. Mahdollisuus osallistua yhteishankkeiden toteutukseen
 5. Edistää osaltaan toimintatapojen uudistamista ja yhteistoiminnallista kehittämistä omassa organisaatiossaan
 6. Edistää hyvän julkisen työn ja kehittämistyön näkyväksi tekemistä
 7. Parantaa alojen vetovoimaisuutta, työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta

Jaokset kokoontuvat 3-4 kertaa keväisin ja syksyisin.

Linkkien takaa löydät jaosten jäsenet kunnista ja hyvinvointialueilta.

Kunta-alan kehittämisjaoksen jäsenet (pdf)

Hyvinvointialojen kehittämisjaoksen jäsenet (pdf)