#uutinen - 18.08.2021

Varkauden kaupungin varahenkilöstössä on hyvä meininki ja yhteishenki

Varkauden kaupungissa toimii varahenkilöiden työyhteisö, jonka työntekijät tekevät sijaistamistyötä laaja-alaisesti tehostetun palveluasumisen yksiköissä, kotihoidossa sekä uudessa Aalto hyvinvointikeskuksessa, monissa työpisteissä.  Varahenkilöstössä on hyvä tekemisen meininki. Oman porukan tekemiseen ja omaan porukkaan luotetaan. Varahenkilöstön työntekijät pitävät työnsä vahvuuksina vaihtelevuutta ja oman osaamisen sekä ammatillisuuden karttumista sekä kehittämistä. Vaikka kiertävä työ on välillä raskastakin, vaihtelu tuo työhön ja omaan jaksamiseen lisäpuhtia, koska jokainen päivä on erilainen. 

Palveluasumisen ja varahenkilöstön esimies Kirsi Rintala kertoi KT:n ja pääsopijajärjestöjen järjestämässä kehittämistyöpajassa ylpeänä varahenkilötoiminnasta Varkauden kaupungissa. Vakansseja on yli neljäkymmentä. Tällä hetkellä vakituisten varahenkilöiden lisäksi varahenkilöstön listoilla on myös sijaisia. Toimintaa on kehitetty aktiivisesti vuodesta 2019 alkaen.

”Meillä on tavoitteena osaava, ammattitaitoinen, vastuunottava ja vastuunkantava henkilöstö, joilla on ideoita, visioita, halua olla kehittämässä ja kehittää, markkinoida omaa ammattialaa nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tarmokkaasti kehittää varahenkilöstön pito- ja vetovoimaa”.

Kuvassa Varkauden kaupungin varahenkilöstöä maskit kasvoilla

Varahenkilö toimii ns. sisäisenä agenttina

Kehittämistyöpajaan osallistuivat Kirsi Rintalan lisäksi sairaanhoitajat Anu Kaurio ja Tuija Suutari sekä lähihoitajat Sari Urjo ja Solja Korhonen. Keskustelu kävi vilkkaana ja osallistujat kehuivat kilvan omaa työtään.

”Varahenkilönä toimiminen on näköalapaikka. Monen muunkin työntekijän olisi hyvä käydä vähän kiertämässä, pois omalta mukavuusalueelta. Kun vähän haastaa itseään työkierrossa, siitä voi saada omaan työhön motivaatiota ja puhtia, he sanoivat.

Varahenkilön työssä korostuvat paineensietokyky, muuttuvat tilanteet ja näkökulman vaihto. Työpajaan osallistujien mielestä varahenkilö ei takerru lillukanvarsiin, vaan osaa toimia ja nähdä asioita laajasti.  Varahenkilö myös tuo jokaiseen työpaikkaan omat vahvuudet ja oman osaamisensa. Myös varahenkilö saa uutta oppia omaan ammatillisuuteensa kiertäessään eri työpisteissä. Työstä tekee hedelmällisen se, että esimerkiksi saman kotihoidon asiakkaan voi tavata akuuttiosastolla, mutta myös myöhemmin tehostetussa palveluasumisessa, jolloin syntyy jatkumo asiakkaan tilanteeseen. 

Vilkkaan keskustelun myötä työpajassa keskusteltiin ja syntyi idea varahenkilöistä kehittäjinä ja sisäisinä agentteina. Ja nimenomaan kiertävänä, positiivisessa mielessä. 

”Voisivatko varahenkilöt toimia eri yksiköissä sisäisinä agentteina, jolloin he toisivat uusia toimintatapoja ja näkökulmia yksiköissä tehtävään työhön, pohtivat työpajaan osallistujat. 

Työpajassa pohdittiin myös varahenkilötyön vahvuuksia. Osallistujat nostivat esiin henkilöstön joustavuuden. Henkilöstö myös tukee toisiaan, pitää yhteyttä toisiinsa ja kohtaamiset työkavereiden kanssa ovat positiivisia. Varahenkilöt kokevat voimavarana, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, mikä lisää työhyvinvointia. Autonominen ja ergonominen työvuorosuunnittelu on myös suuri etu. Myös yhteistyö esimiehen kanssa on joustavaa ja hyvää esimiestyötä kiitettiin.

Vaikka työssä on vaativuutta ja vastuuta, on paikasta toiseen kiertäminen mielekästä juurikin muuttuvien tilanteiden myötä, Toisaalta keskustelussa tuotiin ilmi, että kiertävä työ ei välttämättä kaikille käy, mutta onneksi tarjolla on erilaisia paikkoja tehdä varahenkilötyötä.  

Korona ajan huomioita – myös maskin kanssa voi hymyillä

Korona-aika on ollut haastavaa myös varahenkilötoiminnalle. Onneksi esimies Kirsi on koko ajan tiedottanut aktiivisesti ajankohtaisista asioista. Varkauden kaupungilla on ollut hyvin ajankohtaista tietoa pandemiasta intranetissä ja verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

”Esihenkilönä Kirsi tiedottaa meille reaaliaikaisesti ja hyvin. Varahenkilöt tietävät usein paljon enemmän kuin osaston väki”, kertoi sairaanhoitaja Tuija Suutari.

Kun erääseen palveluasumisen yksikköön tuli koronatapaus saatiin taudin leviäminen eri työryhmien yhteistoiminnan kautta estettyä. Pandemian aiheuttamaa huolta ja haasteita on helpottanut se, että toimintatavat ovat koko ajan olleet selkeät ja saatavilla on ollut tarkat ohjeet. Tärkeä tiedottamisen foorumi on ollut varahenkilöstön työpaikkakokous, sähköposti sekä oma Whatsapp-ryhmä. Vaikka yhteen kokoontuminen on rajoituksista johtuen ollut välillä haasteellista, tietoa on jaettu ja kysymyksiin on vastattu. Nopeaa viestintää on hoidettu juurikin viestintäringillä.

”Varahenkilöstö on tottunut vastaanottamaan viestejä ja tiedotusta etänä, lisäksi he ovat ahkerasti lukeneet sähköpostia. WhatsApp -viestit on otettu lisänä käyttöön äkilliseen viestintään, kuvaa Kirsi.

Pandemia on vaikuttanut myös asiakkaisiin. Jotkut vanhukset pelkäsivät aluksi maskia pitävää työntekijää ja moni vanhus koki yksinäisyyttä, kun omaisia ei voinut tavata. Eri työpisteissä kehitettiin erilaisia toimintatapoja pitää yhteyttä läheisiin ja omaisiin. Vierailut ikkunan takaa, vierailutiloissa ja videopuheluina tulivat tutuksi pandemian alkuaikoina. 

”Maskeihin on nyt totuttu. Maskinkin kanssa voi hymyillä - silmillään”, kertoi työpajaan osallistuva Solja Korhonen.

Uudet toimintatavat jäävät käyttöön pandemian jälkeen

Työpajassa pohdittiin korona-ajan toimintamalleja. Erilaisia ohjeita tuli alkuun päivittäin, jopa useampi saman päivän aikana. Käsidesin käyttö on lisääntynyt, tauko- ja pukeutumistiloja vuorotellaan - tiloissa ei olla yhtä aikaa tauoilla ja turvaväleistä huolehditaan.  Asiakastyössä käytetään maskeja ja nyt kesän kynnyksellä myös visiirejä. Suojautuminen ja tarkennetut hygieniaohjeistukset onkin vähentänyt henkilöstön sairastamista. Kun pandemia loppuu, käyttöön jää varmasti käsineet, käsidesit ja osittain maskit. Myös etätyö, etäpalaverit ja etäpalvelut tulevat jäämään jollain muotoa käytäntöön.

Kehittämiskohteiksi osaamisen ylläpitäminen sekä pito- ja vetovoima

Työpajassa pohdittiin varahenkilöstötyön kehittämistä. Kehittämiskohteiksi nousivat henkilöstön osaamisen jatkuva ylläpito ja arvostus, pito- ja vetovoimaisuuden parantaminen sekä varahenkilötoiminnan markkinoiminen niin kaupungin sisällä kuin ulkopuolella. Työpajassa ehdotettiinkin juttua varahenkilötoiminnasta Varkauden omille internetsivuille ja myös ulkopuoliseen mediaan, jotta työn maine kasvaisi kaupungin sisällä, mutta myös uusille työntekijöille ja työpaikkaa miettiville.

Kehittämistarpeena nousi yhteistyön tiivistäminen niiden yksiköiden kanssa, joissa varahenkilöt työskentelevät, sillä varahenkilöihin suhtautuminen kaupungin eri yksiköissä vaihtelee. Kokonaisuudessaan varahenkilöstön ja varahenkilöstötyön arvostaminen on kuitenkin kohentunut, varsinkin kun ulkopuolisia sijaisia on valtakunnallisestikin haasteellista saada rekrytoitua. 

Keskustelua käytiin myös varahenkilöstö-nimikkeen muuttamiselle. Voisiko varahenkilö tulevaisuudessa olla varahoitaja? Vai paikkari? Vai jotain ihan muuta? Nimiasia jää vielä pohdintaan, sillä vanha nimi on kuitenkin tuttu jo suurelle osalle työyhteisöjä.

Osaamisen kehittämiseen useita ideoita

Osaamisen kehittämisen ratkaisuina nostettiin esille työntekijöiden kehittämistoiveiden nostaminen keskusteluun henkilöstökyselyn pohjalta. Lisäksi yhteistyötä voitaisiin tiivistää luottamushenkilöiden ja työsuojelutoimijoiden kanssa. Osaamista voitaisiin jakaa myös niin, että erilaista osaamista omaavat varahenkilöt perehdyttäisivät toisiaan. Tärkeää ovat myös ulkopuoliset koulutukset, niissä saa matkaan vinkkejä, tavataan kollegoita ja itseään kouluttamalla saadaan uusia näkökulmia.    

Jokaisen varahenkilön on syytä olla ylpeä omasta työstään, mutta lisähenkilöstöä kaivataan

Tulevaisuudessa hoiva- ja hoitotyön kehittämiseen tarvitaan monenlaista osaamista. Eri tehtävänimikkeillä työskentelevät henkilöt tukevat laadukasta, ammatillista ja kehittyvää hoitoalaa.

Kirsi kertoi, että avoimiin työpaikkoihin ei aina saada koulutettua lähihoitajaa. Myös hoitoapulaisia kannustetaan ja tuetaan kehittymään työssään vanhustyön ammattilaisiksi. Heistä voisi tulevaisuudessa mahdollisesti myös oppisopimuksella kouluttaa uusia lähihoitajia vanhus- ja hoitotyöhön

Varahenkilöstöllä on Varkaudessa hyvä maine. Työpajaan osallistujien mielestä jokaisen varahenkilön tulisikin olla ylpeä omasta ja kollegan työstä ja ammattitaidosta. Heidän yhteinen viesti onkin, että jos pitää kiertävästä työstä ja ei vähästä hätkähdä, jos on kykyä käsitellä laajoja kokonaisuuksia tai halua kokeilla kiertävää työtä – voi rekrytoitua varahenkilöksi tiiviiseen ja hyvään joukkoon!  

Kirjoittajat Anna-Mari Jaanu, Kirsi Rintala ja Varkauden kaupungin varahenkilöstö

<   takaisin