Palaverissa
#uutinen - 14.11.2023

Miten työ muuttuu kunta- ja hyvinvointialoilla? Vastaa työn murros -kyselyyn!

Työn murrosta on seurattu KT:n ja alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä vuodesta 2019.  

Seurannan tarkoitus on tehdä näkyväksi nykyaikaista kunta- ja hyvinvointityötä ja työn muuttumista eri ammattialoilla. Lisäksi seurannassa nostetaan esille uusien toimintatapojen ja uuden teknologian vaikutuksia työhön. Osallistu oman alasi seurantakyselyyn 30.11.2023 mennessä.  

Työn murroksen seuranta pohjautuu asiantuntijakeskusteluihin, seurantakyselyyn sekä tutkimustietoon ja muuhun alakohtaiseen aineistoon. Seurantakyselyyn toivotaan eri ammattialojen edustajien vastauksia. Jokainen vastaaja voi itse valita oman ammattialansa näkökulmasta ne teemat, joiden kysymyksiin vastaa. Vastaa seurantakyselyyn 30.11.2023 mennessä tästä linkistä 

Vuoden 2023 työn murroksen seurantakierroksen teemat ovat: 

 1. Tarinoiden kirjastot
 2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos 
 3. Vanhusten palvelut: Uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntäminen vanhusten palveluissa 
 4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus 
 5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa 
 6. Sosiaalityön uudet ratkaisut 
 7. Digin, tekoälyn ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatekniikassa 
 8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut 
 9. Maailman paras peruskoulu 
 10. Uudistuva ammatillinen koulutus 
 11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa 
 12. Nykyaikainen nuorisotyö 
 13. Uudistuva varhaiskasvatus 
 14. Uudistuvat vapaa-ajan palvelut 
 15. Robotit ja tekoäly kunta- ja hyvinvointialuetyössä 
 16. Tekoäly HR-toiminnan apurina 
 17. Kestävää kehitystä kuntatyöllä 
 18. Kunta-alan ilmastotoimijuus ja työpaikkojen toimet ilmastonmuutoksessa 
 19. Paljon palveluita käyttävien ohjaus ja uudet työtavat hyvinvointialueilla 
   

Kaikkia vastauksia käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Kyselyjen tuloksia julkaistaan työn murros -julkaisusarjassa. 

Seurannan toteutuksesta vastaavat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. 

<   takaisin