10.10.2019
Lempäälän varhaiskasvatus, Lempäälä

Jäte vähemmäksi - materiaalit kiertoon Lempäälän varhaiskasvatuksessa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Jätehuollon kehittämisprojekti lähti käyntiin aidosta tarpeesta lisätä jätteiden lajittelua Lempäälän päiväkodeissa. Lempäälän kunnan kestävän kehityksen työryhmän järjestämissä koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen vastaavien tapaamisissa nousi esiin tarve parantaa jätteiden lajittelua, mutta suunnitelmien vieminen käytäntöön tyssäsi usein syystä tai toisesta. Projekti käynnistyi lokakuun alussa ja projektille koottiin työryhmä, johon tulivat jäseniksi Lempäälän kunnan varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari, varhaiskasvatusyksikön johtaja Killi Jokila, Lekitek Oy:n palvelupäällikkö Minna Ahonen sekä opiskelija Saana Raatikainen.
Projektille laadittiin tavoitteet ja projektisuunnitelma. Tavoitteiksi asetettiin 1) käsipaperin keräys biojätteeksi kaikkien Lempäälän kunnan päiväkotien wc-tiloissa, 2) paperin- ja kartonginkeräyksen lisääminen sekä henkilökunnan taukotiloihin, että päiväkotien ryhmätiloihin, 3) päiväkotien jätehuollon ja jätemäärien selvittäminen, 4) lasten osallistaminen projektiin.
Ratkaisu
Projektin aluksi selvitettiin päiväkotien jätehuollon nykytila. Vuonna 2018 Lempäälän kunnalla oli 12 päiväkotia ja 4 etäryhmää. Päiväkodit ovat eri kokoisia, suurimmassa päiväkodissa Otsonmäessä oli 6 ryhmää ja etäryhmissä yksi lapsiryhmä. Päiväkotiryhmiä oli yhteensä 49.

Selvityksen perusteella monessa päiväkodissa oli jo mahdollista lajitella biojäte, paperi, kartonki ja sekajäte, joten puitteet lajittelulle olivat suurelta osin olemassa. Kuitenkin jätemäärien tarkastelun perusteella lajittelua ei aina onnistuttu tekemään. Tämä johtui epäselvyyksistä jätehuoltovastuissa sekä toisaalta sisätiloissa olevien keräysastioiden puutteesta.

Päiväkotien jätemäärät ja kustannukset koottiin vuodelta 2018. Lempäälän kunnan päiväkodeissa syntyi vuonna 2018 yhteensä noin 33.000 kg biojätettä ja 38.000 kg sekajätettä. Kartonkijätettä kertyi noin 8.000 kg ja paperijätettä 2.000 kg. Yhteensä jätettä siis syntyi noin 80.000 kg. Kustannuksia tästä syntyi yhteensä noin 12.000 euroa. Tämä kustannus sisältää vain suorat jätekustannukset eli astiavuokrat ja jätemaksut. Kustannuksiin eivät sisälly siivous- tai kiinteistönhuoltokustannukset.

Projektissa selkeytettiin jätehuollon vastuita niin, että sekajätteen ja biojätteen keräys sovittiin kuuluvaksi siivous- ja keittiöhenkilökunnalle. Muiden jätejakeiden keräys ja toimittaminen kiinteistön jätepisteeseen sovittiin kuuluvaksi päiväkodin henkilökunnalle.
Projektin koordinaattori Saana Raatikainen kokosi tiedot päiväkotien jätemääristä ja kustannuksista vuodelta 2018 ja laati jäteinfon päiväkodeille. Jäteinfoon koottiin kunkin päiväkodin jätemäärät (kg) sekä kustannukset (euroa). Jäteinfo sisältää myös yleistä tietoa jätehuoltoa koskevasta lainsäädännöstä sekä jätehuollosta Pirkanmaalla. Jäteinfo on koko kunnan henkilöstön luettavissa Intranet Kanavassa ja sitä esiteltiin projektin aikana sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle, että siivoushenkilöstölle.

Biojätteen keräys laajennettiin kaikkien päiväkotien ryhmätiloihin ja wc-tiloihin. Näissä tiloissa biojäteastioihin kerätään erityisesti käsipaperi. Ruokailussa syntyvä biojäte toimitetaan ruokakärryn mukana keittiölle. Ryhmätiloihin lisätään keräysastiat myös paperille ja kartongille. Astioiden yhteyteen tulevat tarkat jäteohjeet.

Kaikkien päiväkotien jätepisteisiin pyritään lisäämään keräysasiat myös paperille ja kartongille. Joissakin jätepisteissä tämä edellyttää muutoksia. Yksi päiväkodeista sijaitsee haja-asutusalueella ja siellä on pohdittava erilaista ratkaisua paperinkeräyksen järjestämiseksi.

Ohjausryhmän jäsenet arvioivat projektin lisänneen vuoropuhelua päiväkodin henkilökunnan ja siivoojien välillä.

Projektissa kehitettiin ympäristökasvatusta edistävä Kierrätysseikkailu. Saana Raatikainen ideoi lapsille kierrätystä ja jätteiden lajittelua opettavan seikkailupelin, jota kehitettiin edelleen projektin työryhmän, Saanan opiskelijakollegoiden sekä Leveteks tekstiilien kierrätyspajan ohjaajan, Marjut Piikamäen huomioiden perusteella.

Leveteks vastasi pelimateriaalien suunnittelusta käytäntöön sopiviksi ja materiaalien valmistamisesta pääosin kierrätysmateriaaleista. Lempäälän Kierrätyspuoti lahjoitti myös Kierrätysseikkailu -peliin materiaalia. Yhteistyön tuloksena syntyi lapsille kattava pelipaketti, jonka avulla Kierrätysseikkailun toteutus onnistuu päiväkodeissa, eskareissa tai erilaisissa tapahtumissa.

Kierrätysseikkailun perusmateriaalit mahtuvat yhteen suureen kassiin, jolloin pelin liikuttaminen paikasta toiseen on yksinkertaista. Seikkailun järjestäjä kokoaa muun seikkailurekvisiitan ohjeiden mukaan haluamallaan tavalla pelipaikkaan.

Ohessa linkki Kierrätysseikkailu -pelin esittelyvideolle:
https://dreambroker.com/channel/slw1fbty/oq8uxbdo
Tulokset
Projektissa yhtenäistettiin Lempäälän kunnan päiväkotien jätehuoltokäytännöt, lisättiin jätteiden lajittelumahdollisuuksia päiväkodin tiloissa sekä edistettiin vuoropuhelua varhaiskasvatus-henkilöstön ja siivoojien välillä. Lisäksi projektissa osallistettiin myös lapset Kierrätysseikkailun avulla. Kierrätysseikkailu -peli on konkreettinen ympäristökasvatuksen työkalu päiväkodeille. Hankkeen työryhmä arvioi, että hankkeen myötä henkilökunta sai uutta intoa vaikuttaa ympäristönäkökohtiin päiväkodin toiminnassa, yhdessä lasten ja siivoushenkilökunnan kanssa. Seuraava askel, on lähteä konkreettisesti lasten kanssa tutustumaan Kierrätysseikkailu -pelissä esiintyviin yrityksiin (suutari, pyöräkorjaamo, autokorjaamo, ompelimo jne.), jolloin lapsilla tulee kosketuspintaa myös paikalliseen yritystoimintaan. Myös lasten huoltajat osallistettiin projektiin, järjestämällä ilta-aikaan mahdollisuus osallistua tilaisuuteen, jossa lapset opastivat aikuisia kierrätyksen saloihin Kierrätysseikkailu -pelin avulla.

Yhteyshenkilöt

Mirva Ritari
mirva.ritari(ät)lempaala.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Lempäälän kunta, sivistyksen palvelualue, varhaiskasvatus
Killi Jokila
killi.jokila(ät)lempaala.fi
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Lempäälän kunta, sivistyksen palvelualue, varhaiskasvatus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta