15.10.2019
Hyvinkään kaupunki, Hakalantalon koulu, Hyvinkää

Hakalantalon koulun arjen uudistaminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hakalantalon koulu on n. 370 oppilaan koulu, jossa toimii yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokkia luokka-asteilla esi2-9. Vuosi sitten Hakalantalossa yhdistyi kaksi koulua (Hakalan koulu ja Hakalanpolun koulu), ja ensimmäisen lukuvuoden 2018-2019 aikana lähdimme kirjaamaan asioita, joihin mielestämme tarvittaisiin muutosta. Ideointiin osallistui koko koulun henkilökunta. Ideoiden pohjalta lähdimme rohkeasti tekemään suunnitelmaa, jossa saisimme parannusta mahdollisimman moneen esille nousseeseen asiaan.
Ratkaisu
Lukuvuoden 2019-2020 alusta on lähdetty suunnitelmallisesti toteuttamaan muutoksia. Suurin muutos on ollut aikataulun porrastaminen. Hakalantalon koulussa opiskellaan nyt kolmessa eri aikataulussa. Koulussa on tehty yhteisesti töitä sen eteen, että oppilaiden arkeen saataisiin parannusta.

Muutos arjessa on osalle oppilaista ja työntekijöistä iso. Kaikki muutos, mitä ollaan tehty, on ollut tarkan suunnittelun ja yhteistyön tulosta, taloudellista resurssia tämä ei ole vaatinut. Yhteinen panostus arjessa näkyy ja siihen ollaan suurimmaksi osaksi oltu tyytyväisiä.
Tulokset
Näitä positiivisia asioita on tullut koulumme arkeen lisää:

• Välitunneille on saatu enemmän väljyyttä. On nähty arjen rauhoittumista niin sisällä kuin ulkona. Lapset mahtuvat leikkimään pihalla ja keinuille ei kerry jonoa. Käytävillä ja tuulikaapeissa on paremmin tilaa liikkua. Välituntivalvonta on mielekkäämpää, kun selvitettäviä tilanteita on vähemmän, aikuisilla paremmin riittävyyden tunne. Välituntien pituuksia on mietitty lapsilähtöisesti: pienemmillä pidemmät välitunnit ja isommilla lyhyemmät.

• Kuljetuksia on mietitty niin, että odotusaikoja on pyritty vähentämään.

• Liikuntasali on nyt kaikille luokille käytössä: kun oppitunnit menevät arjessa limittäin, kaikille riittää liikuntasalivuoroja.

• Aikataulumuutoksien myötä pystyttiin huomioimaan 1.-2. luokkalaisten tarve pidempään ruokatuntiin, nyt ruokailuun on pienemmillä varattu 30 min.

• Oppilailta ja vanhemmilta tullutta palautetta pystyttiin huomioimaan: pienillä koulu alkaa yleensä klo 8.15 ja isommilla on aikaisintaan klo 8.45. Varsinkin isommat ovat olleet tyytyväisempiä myöhäisempiin aamuihin. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden arkeen on saatu lisättyä ulkoilua ja iltapäiväkerhoon lisää suunnitelmallisuutta.

• Lukujärjestysten porrastaminen on antanut enemmän mahdollisuuksia kehittää niin oppilaiden yksilöllistä huomiointia kuin luokkatasotiimien yhteistyön tekemistä.

• Yhteiset projektit ovat tehneet koululle ja työyhteisölle hyvää.

Toki haastekohtia on tullut vastaan (esim. eri aikatauluissa toimivat lapset ja aikuiset eivät näe toisiaan koulupäivän aikana) ja seuraavaksi yritämme miettiä, mitä pienempiä muutoksia voisimme tehdä näiden korjaamiseksi. Suurin tulevista haasteista on välituntipihojen elävöittäminen: nyt pihalla olisi tilaa monenlaiselle toiminnalle. Pyrimme saamaan koululle piharemonttia, joissa huomioitaisiin oppilaiden toiveita välituntipihan suhteen.

Muutokset arjessa tullaan säilyttämään. Rohkeus tehdä tarvittaessa uusia suunnitelmia koulun arjen parantamiseksi tulee jatkossakin olemaan osa koulumme toimintakulttuuria.

Yhteyshenkilöt

Johanna Heikkilä
johanna.heikkila(ät)edu.hyvinkaa.fi
rehtori
Hyvinkään kaupunki, Hakalantalon koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat