31.10.2019
Kangasalan kehitysvammahuolto, Kangasala

Kehitysvammahuollon omavalvontaryhmä lisää osallisuutta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi lueskellessani alan lehtiä (ehkä keväällä 2013), olisiko ollut Ketju-lehteä, missä oli artikkeli asiakkaiden osallisuudesta omien palveluidensa arviointiin. Jäin pohtimaan asiaa ja mietin, miten voisiko se toteutua asiakas-ohjaaja-työpari/yksikkö -mallilla ryhmänä, eli niin, että ryhmään kuuluu yksi asiakas avustavan ohjaajan kanssa per yksikkö tai palvelu. Ryhmän tehtävä olisi valvoa toiminnan laatua ja tavoitteiden toteutumista. Otin asian keskusteluun esimiespalaverissa ja asialle näytettiin vihreää valoa.
Ratkaisu
Omavalvontaryhmän tavoitteena on palveluiden laadun kehittäminen ja varmistaminen. Laatukriteereiden lähtökohta on, että palveluiden tulee vastata henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän. Omavalvontaryhmän tapaamiseen toivotaan asiakkailta palveluihin liittyvien epäkohtien esiin tuomista. Näitä voidaan palaverissa pohtia yhdessä. Laatukriteerit kattavat sekä asumisen että päiväaikaisen toiminnan palveluita Kangasalan kaupungin kehitysvammahuollossa.

Sovimme ensimmäisen Omavalvontaryhmän tapaamisen syksylle 2014 ja ryhmän tarkoitus - valvoa toiminnan laatua ja tavoitteiden toteutumista - käytiin läpi ryhmän aloittaessa. Ryhmään kuuluvat asiakas ja ohjaaja joka asumisyksiköstä ja toimintayksiköstä, tuetun asumisen asiakasedustus ja tuetun asumisen ohjaaja, kuntoutusohjauksen asiakasedustus ja kuntoutusohjaaja. Ryhmään kuuluvat myös yksiköiden vastaavat ohjaajat, sosiaalityöntekijä ja vammaispalvelun johtaja.

Jokainen yksikkö päättää itse, kuinka usein asiakasedustus ryhmässä vaihtuu ja pidetäänkö valinnasta äänestys. Yksiköt (koteja 4: Juhanankartano, Kaarinankodit Hannuntytär ja Maununtytär, Kuussalonki ja työ-/päivätoimintayksiköitä 3: SiniWilla, TupasWilla, Pähkinäkallio + kuntoutusohjaus ja tuetun asumisen ohjaus) valitsevat edustajansa vuodeksi Omavalvontaryhmään. Esim. Pähkinäkallion toimintakeskuksessa valinta tehdään vaaleilla aina vuodeksi kerrallaan. Ryhmä kokoontuu kahdesti syys- ja kahdesti kevätkaudella eli neljä kertaa vuodessa.

Omavalvontaryhmä on arvioinut kuvallista Asiakastyytyväisyys -kyselyä, kehitysvammahuollon arvoja, laatukriteereitä jokavuotisen toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumisen ohella. Omavalvontaryhmä on ollut mukana tekemässä Kangasalan kehitysvammahuollon yhteisiä laatukriteereitä ja avaamassa asioita ymmärrettävään muotoon, käyttäen apuna selkokieltä ja kuvia. Näin asiakkaat ovat tulleet tietoisiksi siitä, mikä on laadukasta toimintaa. Ennen omavalvontaryhmää yksiköissä valmistaudutaan palaveriin käyden läpi edellinen muistio ja mietitään yhdessä tulevaa aihetta, apuna erilaiset kommunikaatiokeinot, jotta asiakkaan osallisuus palaverissa toteutuisi. Omavalvontaryhmän muistio jaetaan kaikille osallistujille ja muistio käydään läpi kaikkien asiakkaiden ja ohjaajien kanssa vielä yksikön omissa palavereissa. Yksiköiden esimiehet osallistuvat myös omavalvontaryhmään ja osaltaan vastaavat tavoitteiden toteutumisesta.

Esimerkkejä asioista, mitkä ovat nousseet omavalvontaryhmän keskusteluun: Ollaanko asumisyksiköissä liian tiukkoja ruokailun suhteen, pääseekö ulos silloin kun haluaa, onko asumisyksiössä asuvalla oikeus vuosilomaan, kuinka riitoja selvitellään, saako valvoa, kuinka saan käyttää rahaa. Lisäksi paljon keskustelua on käyty liittyen asiakkaiden toiveisiin, esim. miksi henkilö ei ole saanut kahvinkeitintä omaan huoneeseensa.

Tämä on itsessään uusi - tai oli silloin, kun aloitettiin, lienee vieläkin valtakunnallisesti.
Ulkopuolista rahoitusta tai asiantuntija-apua ei ole ollut, kustannuksia toiminnasta ei juuri ole kahvitus- ja matkakustannusten lisäksi. Kehittämistyössä oli mukana koko kehitysvammahuolto yhdessä.
Tulokset
Kehitysvammahuollon asiakkaat ovat osallisena toimintamme arvioinnissa paitsi asiakaskyselyn ja jatkuvan palautteen myös Omavalvontaryhmän kautta. Asiakkailla on kanava vaikuttaa, missä epäkohtia voi nostaa yhteiseen keskusteluun, pohtia niitä ja etsiä ratkaisuja. Ryhmässä on aikaa olla läsnä ja kuunnella.

Tietoisuus toiminnan tavoitteista on lisääntynyt niin asiakkaiden kuin ohjaajienkin keskuudessa, yhteinen omien asioiden valvonta myös yhdistää ja luo yhteishenkeä. Omavalvontaryhmä auttaa tiedostamaan toiminnan laatuun liittyviä asioita ja rohkaisee tarttumaan arjen epäkohtiin. Laatukriteerit eivät ole vain tauluja seinällä, vaan ne elävät arjessa ja niitä tarkastellaan ryhmässä säännöllisesti. Epäkohtia kirjataan myös tapaamisten välissä ylös, jotta ne muistetaan ottaa omavalvontaryhmän tapaamisessa esille.
Liitteet
Omavalvontaryhmän pöytäkirja 11.2019.pdf

Yhteyshenkilöt

Tea Kärnä
tea.karna(ät)kangasala.fi
vammaispalvelun johtaja
Kangasalan kaupunki
Tea Kärnä
tea.karna(ät)kangasala.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta