28.4.2020
Helsingin kaupunki, aikuisten TYP, Helsinki

Maahanmuuttajanaisten työnhakuryhmästä tuli digiryhmä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koronakriisin alkaessa emme voineet jättää ryhmiä kesken, vaan oli tehtävä työtä
saadaksemme ne jatkumaan. Kehitimme koko toiminnan uudeksi. Siirsimme luennot, yksilötapaamiset ja ohjaustilanteet verkkoon. Ohjaajat opettelivat nopeasti erilaisia tapoja saavuttaa osallistujia. He kokeilivat eri alustoja ja päätyivät käyttämään Teamsia.

Jotkut aloittivat digityöskentelyn sähköpostitilin luomisella. Toisilla oli jo hallussaan hyvät digitaidot. Aluksi pyrittiin siihen, että yhteys säilyisi ja huolta tilanteesta
voisi käsitellä yhdessä. Tavoitteena oli, että kukaan ei putoaisi ryhmästä ja kurssi voitaisiin viedä päätökseen.
Ratkaisu
Palveluesihenkilö Heidi Lehtovaara, kolme projektityöntekijää ja projektiassistentti tekivät työtä tiiminä. Vuorotellen yritimme tavoittaa asiakasta, josta emme olleet kuulleet mitään. Keskustelimme myös kaupungin Digirasti-hankkeen ja sisarhankkeemme The Nice Work Projectin (HDL) kanssa haasteista. Päädyimme käyttämään Teamsia pääasiallisena ryhmäohjausvälineenä, jota varten oli autettava osaa osallistujista lataamaan sovellus älypuhelimeen. Ulkopuoliset luennoitsijat pystyivät sitä kautta tulemaan helposti ryhmätilanteisiin. Koko hanke pyöriin ESR- sekä Helsingin kaupungin tukemana ja rahoittamana. Etätyöskentelyyn siirtymiseen ei tarvittu taloudellisia lisäresursseja.
Tulokset
Lopulta suurin osa osallistujista pystyi osallistumaan ryhmään etänä. Osa asiakkaista koki etätoiminnan haastavaksi ja arasteli liittyä keskusteluihin. Osa koki tyytyväisyyttä, että oppi uusia asioita. Suurin osa oli tyytyväinen siitä, että sai olla haastavana aikana mukana ryhmätoiminnassa.

Emme ole vielä tehneet päätöksiä, voisiko tätä käyttää tulevaisuudessa tapana tehdä ryhmän kanssa työtä. Säästöjä syntyi siinä mielessä, että ryhmätiloista ei tarvinnut nyt olla huolissaan, löytyykö niitä tai riittääkö vuokrarahat. Jatkamme seuraavia ryhmiä myös sähköisenä, koska emme voi vielä palata lähitoimintaan. Seuraavat ryhmät alkavat 11.5. kestäen kahdeksanviikkoa.

Yhteyshenkilöt

Tanja Namrood
tanja.namrood(ät)hel.fi
Projektisuunnittelija
Aikuisten TYP

Tiina Launonen
tiina.launonen(ät)hel.fi
Projektiassistentti
Aikuisten TYP
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat