18.1.2016
Järvenpään kaupunki, suun terveydenhuolto, Järvenpää

Lohkeamatiimi eli Lohkeamapoli suun terveydenhuollossa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpää palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Inno- ja ideakilpailussa haetaan kaupunkistrategiaa tukevia innovaatioita, jotka on jo viety käytäntöön tai toteuttamiskelpoisia ideoita, joita tulisi viedä käytäntöön.

Vuonna 2015 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Lohkeamatiimi eli Lohkeamapoli. Järvenpään kaupungin suun terveydenhuollon viime vuotuiset kehityshankkeet ovat pitkälti syntyneet asiakkailta saatujen palautteiden ja eri kaupunkien suun terveydenhuollon toiminnasta tehtyjen vertaisarviointien tuloksena.

Taloudellisen tilanteen pysyessä epävakaana ja perinteisen hammaslääkäri-hammashoitaja työparityöskentelyn rajoitusten tullessa vastaan tarvitaan uusia toimintamalleja, joilla potilasvirtaa voidaan tehokkaammin ohjata oikeisiin prosesseihin asiakaslähtöisyydestä tinkimättä.
Ratkaisu
Tällä hetkellä viikon aikana suun terveydenhuollon ajanvaraukseen tulee n. 40–50 hampaan tai paikan oireetonta lohkeamaa ns. subakuutteja hoitotapauksia. Perinteisesti tämä veisi vähintään 30–45 min työajan per lohkeama ja potilaat eivät välttämättä saisi paikkausaikaa samalle viikolle.

Nyt nämä potilaat hoidetaan erillisessä lohkeamatiimissä ns. lohkeamapolissa, jossa kaksi hammaslääkäriä ja neljä hoitajaa tekevät monihuonetyöskentelyä neljässä huoneessa yhtenä päivänä viikossa. Näin kaikille potilaille pystytään antamaan aika samalle viikolle.

Potilaat tulevat 15 minuutin välein. Tällä tavoin kaksi hammaslääkäriä ja neljä hoitajaa pystyvät ottamaan vastaan ja yleensä tekemään pysyvän paikan kahdeksalle potilaalle tunnissa.
Tulokset
Lohkeamatiimissä hoidetaan suun terveydenhuollon subakuuttipotilaita. Hammaslääkäri pystyy hoitamaan kaksinkertaisen määrän potilaita samassa ajassa hyödyntäen hoitohenkilökunnan koko osaamista. Taloudellinen hyöty on ilmaistu säästönä kahden hammaslääkärin peruspalkan verran kyseiseltä ajalta.

Tällä toiminnalla on saatu vapautettua huomattava määrä hoitoaikoja vaativampaa hoitoa tarvitseville potilaille ja saatu laskettua hammaslääkäreiden T3 aikaa huomattavasti. Asiakkaat saavat ajan hammashoitoon viikon sisällä.

Järvenpään lohkeamapoli-malli on otettu suoraan käyttöön myös toisessa kunnassa ja mallista on käyty kertomassa useissa kaupungeissa ympäri Suomea.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi


Maria Broms
maria.broms(ät)jarvenpaa.fi
suun terveyden ylihoitaja
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat