8.2.2017
Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, Jyväskylä

Varhaiskasvatus: toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä sekä palkitseminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Säästöjen tullessa tiensä päähän kuntataloudessa piti etsiä uudenlaisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen palvelujen tuottavuuden ja laadun sekä henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi. Johtavana ajatuksena oli, että toimintavapaus, vastuu ja mahdollisuus tulla palkituksi vaikuttavat myönteisesti tuottavuuden kasvuun, ohjaavat taloudellisesti järkevämpään toimintaan, parantavat palvelujen laatua ja vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työhyvinvointiin.

Palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä tähtää organisaatiossa ja yksiköissä työntekijälähtöiseen kehittämiseen ja uudistamista tukevaan johtamis- ja toimintatapaan, jossa tasapainoisesti otetaan huomioon
- lasten ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus
- henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja työn ilo
- tuottavuuden parantaminen ja palvelujen kilpailukykyisyys.
Ratkaisu
1. Pilotointivaihe - viisi esimiesaluetta 2009 - 2010 ( 11 päiväkotia, ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitoa ja kerhotoimintaa, yhteensä noin 140 työntekijää)
2. Toinen vaihe - esimiesalueet saivat halutessaan liittyä pilottiyksiköiden mukaan kokeiluun
3. Laajeneminen kaikille varhaiskasvatuksen esimiesalueille vuonna 2011

Kehittämisen välineet: suoriteperusteisen budjetoinnin työkalu, koko henkilöstön koulutus, esimiesten talousosaamisen vahvistaminen koulutuksella ja työkaluilla, ohjausjärjestelmän vuosikello, asiakas- ja henkilöstökyselyt kaksi kertaa toimintavuoden aikana, esimiesalueiden laadullisten tavoitteiden ja toimenpiteiden laadinta ja arviointi, työyhteisöjen palkitseminen taloudellisen tulokset ja laadullisten tavoitteiden toteutumisen perustella.

Hankkeessa mukana Vertikal Oy, Simo Pokki.
Tulokset
Toimintatapa- ja kulttuurin muutos, esim.
- Lapsiryhmät muodostetaan eri tavoin kuin ennen
- Muutokset työaika- ja vuosilomasuunnittelussa
- Työaikapankki
- Esimiesalueilla varahenkilöt - vain harvoin käytetään lyhytaikaisia sijaisia
- Laatuajattelun muutos -> tuttu vakituinen hoitaa sijaista paremmin
- Ruokatilauskäytännöt muuttuneet
- Huomioidaan työntekijöiden perhetilanteet + tarve tehdä lyhyempää työaikaa työssäjaksamiseksi
- Tarkka henkilöstösuunnittelu
- Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet
- Keskitetyt päivystysjärjestelyt koulujen loma-aikoina ja maksuhyvityskäytäntö
- Hoitoaikaperusteinen maksujärjestelmä
- Keskitetty asiakaspalveluohjaus - vaikutus täyttöasteisiin ja henkilöstöresurssin kohdentamiseen
- Johtamisjärjestelmän kehittäminen - jaettu johtajuus ja oman työn johtaminen
- Hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen
- Mentorointi
- Palkitsemiseen liittyvä laadun arviointi

Laskennallinen tuottavuushyöty 2009-2015 on 4,3 miljoonaa euroa päiväkotihoidossa. Palkitsemisjärjestelmä ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen ja sitä kehitetään jatkuvasti henkilöstön hyvinvointia tukemaan. Palkitsemisen malli on kehitetty ja työyhteisöjä palkitaan hyvästä tuloksesta maksamisen kriteerien täyttyessä.

Palvelujohtaja pitää esimiesalueiden tuottavuuskeskustelut syksyllä ja tuloskeskustelut keväällä. Laadulliset tavoitteet ja toimenpiteet arvioidaan työyhteisöissä ja hyviä käytäntöjä jaetaan pienaluiden tapaamisissa.

Aiheesta ilmestynyt kaksi kirjaa 2012 ja 2014, jossa Jyväskylän varhaiskasvatuksella on oma osuutensa.

Yhteyshenkilöt

Tarja Ahlqvist
tarja.ahlqvist(ät)jkl.fi
Palvelujohtaja
Jyväskylän kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta