21.11.2018
Kangasalan terveyskeskus, Kangasala

Verenpainepotilaan hoitopolku Kangasalan terveyskeskuksessa

Yhteistyössä: Pälkäne
Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Osallistuimme vuoden kestävään Perusterveydenhuollon yksikön järjestämään kehittäjäosaamisen koulutukseen.

Kangasalan terveyskeskuksessa ei ole ollut yhdessä sovittua hoitopolkua kohonnutta verenpainetta sairastavalle potilaalle.

Tavoitteenamme oli saada aikaan yhtenäinen käytäntö ja hoitopolku, jolloin vähitellen kaikille kohonnutta verenpainetta sairastaville potilaille laaditaan yksilöllinen terveys- ja hoitosuunnitelma.
Ratkaisu
Kehittämistyössä oli mukana moniammatillisesti hoitajia ja lääkäreitä sekä kaikkien ammattiryhmien esimiehiä. Pidimme 3 työpajaa, joissa löydettiin konkreettisia kehittämiskohteita ja keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Kaikki työ tehtiin omin voimin oman työn ohessa.

TEKE-koulutuksesta saimme hyviä työkaluja kehittämistyöhön.
Tulokset
Aiemmin kaikki kohonnutta verenpainetta sairastavat potilaat ohjautuivat vuosikontrolliin lääkärin vastaanotolle. Uuden hoitopolun mukaisesti potilaat käyvät hoitajan valmistelevalla vastaanotolla ennen lääkärikäyntiä. Kaikille potilaille ohjataan hoitajan vastaanotolla systemaattinen verenpaineen kotiseuranta ja sen kirjaaminen. Hoitajan vastaanotolla käydään yhdessä potilaan kanssa läpi käytössä olevat lääkkeet.

Terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään potilaan kanssa lääkärin vastaanotolla. Se tuo hoitoon yksilöllisyyttä ja sen tuoma hyöty näkyy pidemmällä aikavälillä.

Tehtyjen terveys- ja hoitosuunnitelmien lukumäärää seurataan kuukausittain ja lukumäärät raportoidaan ammattikunnittain.

Yhteyshenkilöt

Minna Seppälä ja
minna.seppala(ät)kangasala.fi
Sairaanhoitaja
Kangasalan terveyskeskus
Riitta Siiskonen
riitta.siiskonen(ät)kangasala.fi
Terveyskeskuslääkäri
Kangasalan terveyskeskus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat