30.9.2021
Vaasan kaupunki, Vaasa

Anonyymi rekrytointi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu tavoite pyrkiä kasvattamaan monimuotoisuutta kiinnittämällä enemmän huomiota eritaustaisten ja eri elämäntilanteissa olevien rekrytointtiin ja työllistämiseen.

Anonyymin rekrytoinnin ottaminen pysyväksi rekrytointitavaksi on yksi hyvä tapa tukea tätä tavoitetta.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on myös esimiesten rekrytointiosaamisen parantaminen eli huomion kiinnittäminen työtehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen.
Ratkaisu
Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto pysyväksi rekrytointitavaksi eteni kahden kokeilujakson kautta. Kokeilujaksojen aikana kerättiin myös esihenkilöiltä palautetta, minkä perusteella anonyymia rekrytointiprosessia myös kehitettiin. Kokeilujaksojen kokemusten perusteella anonyymi rekrytointitapa otettiin pysyväksi rekrytointitavaksi.

Käyttämäämme hakijakokemuskyselyyn lisättiin myös kysymys "Koetko tulleesi
kohdelluksi tasa-arvoisesti rekrytointiprosessin aikana (mm. ikään, syntyperään, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta)?" Sen avulla pystymme mittaamaan anonyymin rekrytoinninkin vaikuttavuutta.
Tulokset
Anonyymillä rekrytoinnilla on tärkeä symbolinen merkitys, sillä se kertoo niin kaupungin omalle henkilöstölle kuin myös kaupungin ulkopuolisille kaupungin pyrkivän aktiivisesti edistämään henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Anonyymin rekrytoinnin käyttö luo osaltaan positiivista työnantajakuvaa.

Anonyymi rekrytointiprosessi on myös auttanut esihenkilöitä ymmärtämään miten tärkeässä roolissa hyvin laadittu hakuilmoitus on ja ohjaa keskittymään tehtävän kannalta olennaisen osaamisen tarkasteluun.

Anonyymirekrytointi on myös laittanut meidät kehittämään keinoja sen mittaamiseen toteutuuko tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu rekrytointiprosessissamme. Tähän hyvä työväline on hakijakokemuskysely.

Yhteyshenkilöt

Anne Lindell
anne.lindell(ät)vaasa.fi
Rekrytointivastaava

Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta