27.3.2017
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska

ARVI-TIIMI: Palvelutarpeen arviointi (alle 18-vuotiaat ja heidän perheensä)

Yhteistyössä: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Palvelutarpeen arviointitiimin (Arvi-tiimi) toiminta aloitettiin 1.1.2015 ja se on käytössä koko Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska).

Idean kehittäminen liittyy lastensuojelun palveluprosessien kehittämiseen. Jo aiemmin oli kehitetty sijaishuollon prosessia. Kehittämiseen ryhdyttiin, koska haluttiin saada aikaan toimiva palveluketju ja selkeät prosessit, joissa palvelutarpeen arvioinnilla on oma paikkansa ketjussa (palvelutarpeen arviointi, lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto).

Tavoitteeksi asetettiin, että perustetaan oma erillinen tiimi, jolla lisätään palvelutarpeen arvioinnin laatua ja myös määräaikojen toteutuminen varmistetaan.
Ratkaisu
Kehittämisen idea tuli sosiaaliohjaajalta ja kehittämistä tehtiin yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa. Kehittämistyössä ei ollut ulkopuolista rahoitusta ja kehittämistyö tehtiin omana työnä.

Konkreettisena toimenpiteinä oli uusien virkojen saaminen, joka toteutui siten, että vuoden 2015 talousarvioon saatiin yksi sosiaalityöntekijän ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa. Toiminta käynnistyi tällä resurssilla ja pian huomattiin, että tiimiin tarvitaan perhetyöntekijä. Perhetyöntekijäresurssi saatiin oman tulosalueen sisäisellä siirrolla.

Perhetyöntekijä tekee perhetyötä palvelutarpeen arvioinnin aikana ja käytännössä on huomattu, että tällä toiminnalla on suuri merkitys asiakkaan osallisuuden lisäämisessä ja perheen olosuhteiden selvittelyssä sekä palveluohjauksessa. Vuoden 2017 alussa Arvi- tiimiin saatiin toinen sosiaalityöntekijän virka.
Tulokset
Muutos näkyi siinä, että palvelutarpeen tekemiselle on nyt oma paikkansa ja aikansa. Myös lakimääräiset ajat toteutuvat. Palvelutarpeen tiimissä pystytään toteuttamaan asiakaslähtöistä palveluohjausta. Tiimin vaikuttavuutta kuvaa se, että v. 2016 palvelutarpeen arvioinnissa olleista asiakkaista vain 26 % siirtyi joko sosiaalihuollon palveluihin tai lastensuojelun asiakkuuteen. Lisäksi palvelutarpeenarviointitiimin myötä lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on laskenut siten, että lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille jää kunnolla aikaa lasten ja nuorten tapaamisiin jne.

Palvelutarpeen arviointitiimissä tehdään laajaa verkostoyhteistyötä ja osallistetaan yhteistyötahoja mukaan palvelutarpeen arviointiin. Kehittämistyö jatkuu prosessin kuvaamisella ja ohjeistuksen laatimisella.

Yhteyshenkilöt

Pirkko Härkänen
pirkko.harkanen(ät)kalliopp.fi
henkilöstöpäällikkö
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Leena Iisakkila
leena.iisakkila(ät)kalliopp.fi
palvelujohtaja
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta