18.2.2020
Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna

Asiakaslähtöinen julkinen kiinteistönmuodostamisprosessi

Yhteistyössä: Tampere
Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kiinteistönmuodostus on lakiin perustuva viranomaisprosessi, jossa luodaan uusia tontteja lohkomisella. Työtä tehdessä on kuitenkin tullut arvioitua erilaisten toimintojen tarpeellisuutta sekä asiakasnäkökulmaa. Rakentaja tai kuntalainen on harvoin kiinnostunut yksittäisestä prosessista vaan lopputuloksesta. Tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta ja samalla sujuvoittaa sisäisiä prosesseja.
Ratkaisu
Uudessa mallissa otetaan asiakas huomioon heti prosessin alussa systemaattisesti ja selvitetään asiakkaan todelliset tarpeet. Esimerkiksi jos asiakas haluaa rakentaa talon takapihalleen tähän liittyy usein ensin tontin jakamiseen tarvittava tonttijako- ja kiinteistötoimitus. Kehittämisen lopputuloksena sopimus- ja hyväksymismenettelyn perusteella tarvittavat asiat ja aikataulu saatiin pääosin selville heti alun asiakaskontaktissa ja saatiin prosessi aikataulutettua myös sisäisesti. Mallia on sovellettu Tampereella, josta löytyy myös lisätietoja.
Tulokset
Mallin uudistaminen on pudottanut toimitusten keskimääräistä läpimenoaikaa 3-4 kuukaudesta viikkoihin ja tarvittaessa muutamaan päivään sekä vapauttanut selvästi resursseja kehitys- ja perusparannustyöhön. Keskeistä on myös saavutettu parantunut asiakaspalaute. Työ jatkuu laajemmin kiinteistönmuodostuksen ja maankäytön prosessien tarkastelulla sekä prosessien välisen odotusajan karsimisella.

Tekijöinä tässä siis:
Maanmittausinsinöörit Johanna Halme ja Ville Paatsola, kiinteistörekisterinhoitaja Leila Saarman ja tonttipäällikkö Kimmo Sulonen

Tätä hanketta on siis aiemmin tehty Tampereen kaupungilla ja samankaltainen kehittäminen tehtiin nyt Hämeenlinnassakin. Kimmo oli aiemmin Tampereella töissä ja hänen kanssaan tehtiin malli molempiin. Tästä on pari julkaisuakin mm. Maankäyttö-lehdessä: http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk219/mk219_2128_sulonen.pdf

Yhteyshenkilöt

Ville Paatsola
ville.paatsola(ät)hameenlinna.fi
Maanmittausinsinööri
Hämeenlinnan kaupunki
Kimmo Sulonen
kimmo.sulonen(ät)hämeenlinna.fi
Tonttipäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki

Johanna Halme
johanna.halme(ät)hameenlinna.fi
Maanmittausinsinööri
Hämeenlinnan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta