16.10.2023
Vaasan kaupunki, Vaasa

Asioinnin ja asiakaspalvelun kokonaisratkaisu

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena on saada käyttöön kokonaisratkaisu ja alusta kuntalaisten monikanavaiselle asioinnille. Alusta, jossa sähköisiä asiointipalveluita voidaan ottaa käyttöön nopeasti, jolloin ne kaikki kytkeytyvät yhtenäiseen asiakaspalveluprosessiin.

Haluamme taata yhdenvertaiset ja saavutettavat asiointipalvelut "yhdeltä luukulta" ja toteuttaa ne
asiakas- ja tarvelähtöisesti. Asiakkaalla tulee olla näkyvyys omiin tietoihinsa, nykyisiin ja menneisiin asiointeihin. Asukkaalla pitää olla mahdollisuus valita ja vaikuttaa omaan palveluun sekä asioinnin sujuvuuteen.

Työntekijöillemme haluamme lisätä työn tekemisen sujuvuutta ja saada aikaan yhteisen foorumin eri alojen ammattilaisten kesken sekä kokonaisnäkyvyyden asiakkaan tietoihin ja asiointiin. Tavoitteena on myös saada selkeyttä ja helppoutta työskentelyyn sekä antaa mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on myös vähentää henkilöperusteisuuden riskiä, jolloin asiat eivät ole enää yskittäisten henkilöiden takana, vaan kuka tahansa voi ottaa sujuvasti asiakkaan asian hoitaakseen.

Johdolle ja organisaatiolle haluamme tarjota mahdollisuuden seurata ja johtaa toimintaa tietoperusteisesti, hallita kysyntää ja varmistaa resurssien riittävyys. Koska haemme mielekkyyttä tekemiseen, haemme samalla myös myönteistä työnantajamielikuvaa.

Digitalisaation näkökulmasta tavoitteena on saada nykyaikaiset digitaaliset ratkaisut käytettävissä oleviin nykyisiin ja tuleviin palveluihin. Tavoitteena on myös skaalautuvuus kaikkiin kaupungin prosesseihin.
Erillisistä vanhoista ja pistemäisistä ratkaisuista luovutaan ja keskitytään alustaratkaisuihin.
Ratkaisu
Lähdimme pilotoinnin kautta kokeilemaan ja käyttämään konkreettisesti eri vaihtoehtoja. Järjestimme työpajoja, käyttäjätestejä ja haastatteluja. Kaikki osallistuvat kehittämiseen alusta asti.

Asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön osallistumisen kehittämiseen sekä eri alustojen konreettinen kokeilu ja käyttäminen ovat avaimia onnistuneeseen lopputulokseen. Käytämme palvelumuotoilua tekemisessämme.
Tulokset
Saimme pilotointivaiheesta arvokasta tietoa asiakkaiden ja henkilöstömme tarpeista sekä teknologiavaihtoehdoista. Projekti on alkuvaiheessa ja jatkuu.

Yhteyshenkilöt

Tiina Salonen
tiina.salonen(ät)vaasa.fi
ICT-palvelumuotoilija ja projektipäällikkö
Vaasan kaupunki, Digitalisaatio ja innovaatiot
Anu Rinne
anu.rinne(ät)vaasa.fi
HR-controller
Vaasan kaupunki, kaupunkiympäristö

Marjo Mäki-Krekola
marjo.maki-krekola(ät)vaasa.fi
Hallintojohtaja
Vaasan kaupunki, hallinto ja asiointi
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta