13.5.2016
Tampereen kaupunki, Tampere

Change Day Tampereen kaupungissa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tampereen kaupunki uudistaa toimintamalliaan. Uudessa toimintakulttuurissa henkilöstön osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on tärkeässä roolissa. Myös kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on parantaa henkilöstön mahdollisuuksia oman työn ja palvelujen kehittämiseen.
Ratkaisu
Change Day on Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n luoma uudistusliike, joka sai alkunsa vuonna 2013. Sitra toi vuonna 2015 Change Day:n Suomeen ja Tampereen kaupunki lähti siihen aktiivisesti mukaan.

Change Day on työkalu kohti parempia sote-palveluita. Change Day tuo asiakkaan äänen kuuluville henkilöstön kautta. Change Day on myös työkalu henkilöstölle oman työn kehittämiseen. Change Dayssä henkilöstö on aktiivinen muutoksen tekijä.

Change Day:llä on omat sivut kaupungin intranetissä ja sote-puolelle muodostui innokkaiden CD-muutosagenttien verkosto, joka vei viestiä yksiköihin. Tarjolla oli esitysmateriaalia, rintanappeja ja pohjia, joihin jokainen sai jättää oman kädenjälkensä eli oman lupauksensa paremman asiakaspalvelun ja työyhteisön puolesta.
Tulokset
Change Day:n kansallinen päätapahtuma järjestettiin Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysasemalla 3.11. Tapahtumassa jätettiin ahkerasti lupauksia niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin toimesta. Päivä näkyi myös muissa yksiköissä eri puolilla kaupunkia. Myöskin sosiaalista mediaa käytettiin, kun kaupungin neuvolapalvelut kysyivät Facebook-sivuillaan asiakkailta millainen olisi Unelmien neuvolakäynti. Tampereella innostus oli valtaisaa ja uskomme Change Day:n työyhteisöjä voimaannuttavaan vaikutukseen.

Oikeanlainen tunnelma yhdessä asiakaslähtöisten palveluprosessien kanssa aikaansaa vääjämättä myös tuloksellista toimintaa. Tapahtuman myötä syntynyt yhdessä tekeminen ja ilo loivat pohjaa myös laajemmin Tampereen henkilöstölähtöiselle kehittämiselle. Tampereen kaupunki ottaa käyttöön Lean-ajattelua, joten henkilöstölähtöinen kehittäminen on osa kaupungin uutta toimintakulttuuria.

Change Day näkyy työpaikoilla myös tänä vuonna ja konseptia kehitetään entistä tavoitteellisempaan suuntaan.

Katso kuvat Change Daysta: http://bit.ly/24VpEdg

Yhteyshenkilöt

Sarita Mäkelä
sarita.makela(ät)tampere.fi
Projektipäällikkö
Tampereen kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta