24.9.2021
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Elintapojen Omapolku tukee työikäisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Elintapojen Omapolku on osa Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen (PirSOTE) toteuttamista Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella. Tavoitteena oli rakentaa työikäisille aikuisille suunnattu palvelutarjotin, jonka avulla palvelujen käyttäjien olisi helpompi löytää hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa ja palveluita. Ammattilaisille taas Elintapojen Omapolku toimii palveluohjauksen työvälineenä.

Elintavoilla, kuten liikunnalla ja ruokailutottumuksilla, on suuri merkitys monien sairauksien ennaltaehkäisyssä. Monien sairauksien yhteinen tekijä löytyy elintavoista. Elintavoilla voidaan tehokkaasti tukea terveyttä ja hyvinvointia, pienentää monien sairauksien riskiä sekä edistää työ- ja toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

Omien elintapojen muuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on tarjolla monipuolista tukea ja tietoa. Elintapoja voi muuttaa terveellisempään suuntaan sekä omatoimisesti että yhdessä ammattilaisten kanssa. Tarjottimen avulla asiakas voi perehtyä juuri itselle sopiviin teemoihin, jotka auttavat voimaan hyvin ja sopivat kunkin elämäntilanteeseen.
Ratkaisu
Elintapojen Omapolun rakentaminen eteni seuraavan prosessin mukaisesti

1. Tilannekartoitus​: asemoituminen hanketavoitteisiin, nykytilan kartoittamista paitsi omissa palveluissa, myös muualla. Miten tarjotin toteutettu muissa kunnissa?

2. Keskeisten asiantuntijoiden tunnistaminen ja koolle kutsuminen​ hankekoordinaattorin toimesta. Keskeiset asiantuntijat olivat: avoterveydenhuollon osastonhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastonhoitaja,​ ravitsemussuunnittelija, suun terveyspalvelujen osastonhoitaja, kuntoutuksen osastonhoitaja​, avosairaanhoidon osastonhoitaja​, hyvinvointikoordinaattori​, hoitotyön johtaja​ sekä liikuntapalveluista liikunnanohjaaja.

3. Aloituspalaveri​, jossa käytiin läpi seuraavat asiat: tavoitteet ja tarkoitus​, ideointi​, rajaukset, suunnan muodostus​, ydinasioista sopiminen​, työnjako​, aikataulu. Lisäksi hyödynnettiin Pirkanmaan liiton työpajassa kuntien kanssa yhteistyössä laadittua työpohjaa, eli excel -työkalua soveltuvin osin. Työryhmässä ideoitiin myös palvelutarjottimen nimeä, ja lopulta nimeksi valittiin Elintapojen Omapolku.

4. Sisällöntuotanto​: liikunta, ​ravitsemus​, terveysneuvonta​, mielen hyvinvointi​, riippuvuusongelmat. Lisäksi jo alkuvaiheessa päätettiin laajentaa näkökulmaa myös suun terveyspalveluihin. ​Sisällöntuotantoon kulunut asiantuntijoiden työaika kohdennettiin PirSOTE -hankerahoitukselle työajanseurantaa hyödyntäen. Näin ollen rahoitus kanavoitui hankkeelle.

Tulokset
Elintapojen Omapolku julkaistiin heinäkuussa 2021. Sisältöjen laajentamista esimerkiksi kulttuurihyvinvointiin on pohdittu. Elintapojen Omapolkua on esitelty eri foorumeissa. Varhaiskasvatuksen yhteistyökoordinaattori ja PirSOTE- ja KOMAS -hankekoordinaattori ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Elintapojen Omapolun ja Kangasalan sähköisen perhekeskuksen linkitysten osalta. Kehittämistyössä painopisteitä ovat sisältöjen laajennukset, sisäinen ja ulkoinen viestintä ja markkinointi. Olennaista on myös jalkauttaa tarjottimen hyödyntämistä esimerkiksi terveydenhoitajien työssä.

Omapolku löytyy https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/elintapojen-omapolku/

Liitteet
Omapolku tiedote.png

Yhteyshenkilöt

Mira Tikkanen
mira.tikkanen(ät)kangasala.fi
Hankekoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta