6.9.2019
Järvenpään kaupunki, Järvenpää

Elinvoimakiekko Järvenpään keskustan kehittämiseen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2019 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Elinvoima, asuminen, ja kehittämispalvelut -avainalue kehittämishankkeella ”Elinvoimakiekko Järvenpään keskustan kehittämiseen".

Kaupunkisuunnittelun tueksi tarkoitettu Elinvoimakiekko-työkalu toimii neljällä eri kehällä, joista ensimmäinen kuvaa kehitettävää aluetta (keskusta), toinen kehittämisen periaatetta (käyttäjäystävällisesti, turvallisesti, visuaalisesti, kokemuksellisesti), kolmas asiaa, jota halutaan kehittää (esim. liike- ja toimistotilat, pysäköinti, kaupunkitilat, jne.) ja neljäs toimijaa (esim. pyöräilijät, digivieraat, asukkaat, kävelijät, jne.). Kehät pyörivät akselinsa ympärillä, jolloin näistä muodostuu 512 erilaista ja mahdollista kombinaatiota sekä kehittämispolkua.

Kiekko on sovellettavissa myös muihin kaupunkialueisiin. Sen tarkoituksena on tehdä kaupunkisuunnittelun periaatteita ymmärrettäväksi ja läpinäkyväksi mielenkiintoisella tavalla.
Ratkaisu
Olemme kehitelleet työkalua, jossa yhdistyisi koko avainalueen yhdessä suunnittelemisen periaatteet siten, että niitä voitaisiin hyödyntää myös koko Kaupunkikehityksen sisällä. Elinvoimakiekko toimii neljällä eri kehällä, joista ensimmäinen kuvaa kehitettävää aluetta (keskusta), toinen kehittämisen periaatetta (käyttäjäystävällisesti, turvallisesti, visuaalisesti, kokemuksellisesti), kolmas asiaa jota halutaan kehittää (esim. liike- ja toimistotilat, pysäköinti, kaupunkitilat, jne.) ja neljäs toimijaa (esim. pyöräilijät, digivieraat, asukkaat, kävelijät, jne.).

Kehät pyörivät akselinsa ympärillä, jolloin näistä muodostuu yhteensä 4*8*16=512 erilaista ja mahdollista kombinaatiota sekä kehittämispolkua. Suurin innovaatio liittyy siihen, että kehittämisen perspektiivi pysyy samana riippumatta siitä mitä aluetta, periaatetta, asiaa tai toimijaa tarkastellaan. Kiekko on sovellettavissa myös muihin kaupungin alueiden kehittämiseen.
Tulokset
Kaupunkisuunnittelu ja kehittäminen tulee konkreettisemmaksi asiakkaille, kaupunkilaisille, yrityksille sekä myös kaupungin työntekijöille. Esimerkiksi kaupunkilaiset ymmärtävät paremmin kaupunkisuunnittelun periaatteita ja pystyvät itse huomioimaan sekä arvioimaan asioiden keskinäisiä riippuvuus- ja vaikutussuhteita. Lisäksi kiekko asettaa ajattelumallin saman tasoiseksi suhteessa keskenään samalla kehällä olevien asioiden kanssa.

Kiekko tarjoaa menetelmän, jolla keskustan kehittämisessä pysyy punainen lanka yhtenäisenä ja myös eri tehtävissä toimivien henkilöiden tarkastelukulma asioihin on näin koherentti. Kiekko estää myös turhaa rönsyilyä, koska siihen on helppo palata. Se pakottaa myös tarkastelemaan asioita jokaisesta näkökulmasta, yllättävästäkin.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi


Marko Lehenberg
marko.lehenberg(ät)jarvenpaa.fi
elinvoimajohtaja
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta