24.2.2017
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemi

Ergonomisten työkäytäntöjen jalkautuminen arkeen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Rovaniemen kaupungissa on kehitetty ergonomisia työtapoja ja asiakaslähtöistä aktivoivaa työotetta vuodesta 2009 lähtien Työterveyslaitoksen Potilassiirto Ergonomiakorttikoulutus pohjalta. Ergonomiakouluttajien ja työyhteisöiden yhteisenä huolena oli ergonomiakorttikoulutuksesta saatujen oppien ja toimintamallien siirtyminen arjen työhön. Vuodesta 2015 lähtien Rovaniemen kaupungin ergonomiakorttikouluttajat ovat kehittäneet omana toimintana ergonomisten työkäytäntöjen jalkautumista.
Ratkaisu
Jalkautumisten tavoitteena on ollut vahvistaa työyhteisön ergonomisia työn tekemiseen, työ- ja potilasturvallisuuteen sekä työympäristöön tai työvälineisiin liittyviä ratkaisukeinoja. Ergonomiakouluttajat toimivat työparina (fysioterapeutti ja lähihoitaja), mutta ergonomisten työtapojen juurruttamisessa työyhteisön ergonomiavastaava ja lähiesimiehen sitoutuminen on välttämätöntä.

Käytännössä toimivaksi toimintatavaksi on muodostunut se, että ergonomiakouluttajat osallistuvat työyhteisön työvuoroon etukäteen sovittuna ajankohtana, jossa heidän roolina on ohjata, neuvoa ja kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa haastavien tilanteiden ergonomisia ratkaisumalleja. Työyhteisölle annetaan välitön suullinen ja kirjallinen palaute esim. osastotunnin muodossa kouluttajaparin toimesta jalkautumisessa esiin tulleista havainnoista. Ergonomista jalkautumista toteutetaan Rovaniemen kaupungissa vuosittain / työyksikkö.
Tulokset
Ergonomiakouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta työyhteisöiltä ja esimiehiltä siitä, että ergonomiset työkäytännöt ja turvallisuus käyttäytyminen ovat monipuolistuneet ja esimerkiksi laitehankintoja on tehty vähentämään työntekijöiden kokonaisvaltaista kuormitusta. Työntekijöiltä on tullut erityistä kiitosta siitä, että ergonomisten työkäytäntöjen jalkautumisen anti on ollut ergonomiakorttikoulutuksen oppien ja ajatusmallien vahvistaminen.

Yhteyshenkilöt

Marika Veijanen
marika.veijanen(ät)rovaniemi.fi
Työsuojeluvaltuutettu/ Ergonomiakouluttaja/ Fysioterapeutti
Rovaniemen kaupunki
Leena Javarus
leena.javarus(ät)rovaniemi.fi
Fysioterapeutti/ Ergonomiakouluttaja
Rovaniemen kaupunki

Marika Veijanen
marika.veijanen(ät)rovaniemi.fi
Fysioterapeutti/ Ergonomiakouluttaja
Rovaniemen kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta