13.1.2017
Kokkolan kaupunki, Kokkola

Esimiehet ja koko henkilökunta ohjataan muutoksen kohtaamiseen!

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kokkolassa sote irtaantui kaupungista vuodenvaihteessa 2017 maakunnalliseen sote-kuntayhtymään. Myös terveyskeskussairaalaa ja sen toimintaa suunnitellaan uusiksi. Tavoite on tiivistää yhteistyötä nykyisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä liittää hoitopolkuja.

Kaupungintalolla työntekijöiden omat työhuoneet vaihtuvat monitoimitilaan. Lisäksi sivistystoimessa kehitetään parhaillaan prosessiorganisaatiota.

Tämä kaikki on vaatinut koulutusta muutoksen kohtaamiseen. Tunnejohtamisen osaamista koko henkilöstölle, yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja miten muutoksessa mennään. Yhteisen näkemyksen varmistumiseen tarvitaan osaamista muutoksen johtamisessa sekä jatkuvaa viestintää.
Ratkaisu
Kokkolassa on aloitettu johtavissa asemissa olevien kouluttamisella keväällä 2016 sekä kannustettu heitä kehittymään työssään. Koko henkilökunta koulutetaan muutoksen kohtaamiseen 30 hengen ryhmissä, joissa valmentajana on psykologi.

Kokkolan muutosjohtamisen mallissa korostuu ihmisten valmentava johtaminen ja tunteiden huomioiminen, jota harjoitellaan jo muutosjohtamiskoulutuksessa. Prosessin alkuun kuuluu huoli tulevasta muutoksesta, joka voi ilmetä vastustuksena. Näistä tunteista siirrytään muutoksen tarpeen hyväksymisen kautta sopeutumiseen ja lopulta uuteen sitoutumiseen. Ihmiset omaksuvat muutoksia omaan tahtiinsa persoonallisuutensa mukaisesti. On tärkeää hahmottaa, missä vaiheessa mielestään on muutoksessa.

Myös terveyskeskuksen ja sairaalan yhdistymisessä henkilöstölle on meneillään oppisopimuksella tapahtuva tuotekehittäjän ammattitutkinto. Heistä on tulossa oman erityisalansa muutosagentteja, jotka tuovat uutta tietoa henkilöstölle.

Asenne, tiedonkulku ja osaaminen ovat ratkaisevia tekijöitä muutoksen onnistumiselle. Jokaisen työyhteisössä pitää osallistua palavereihin ja tilaisuuksiin, joissa asioita käsitellään.
Tulokset
Tuloksista kerrotaan myöhemmin.

Lähteenä on Kuntatyönantajan 5/2016 artikkeli

Lue koko artikkeli http://www.kuntatyonantajalehti.fi/fi/arkisto/2016/5/Sivut/muutoksessa-on-tunnustettava-tunteet.aspx

Yhteyshenkilöt

Eija Pienimäki
eija.pienimaki(ät)kokkola.fi
Henkilöstöjohtaja
Kokkolan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta