27.3.2023
FinnEM Ry. Päivystyksen ja ensihoidon yhteinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Suomen suurin moniammatillinen sote-alan ammattilaisten yhdistys. , Helsinki

FinnHELP keskusteluapu

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Paineisissa työtilanteissa tietynlaiset teemat ja ilmiöt nousevat esiin ja vaikuttavat sote-alan ammattilaisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

FinnHELP-keskusteluapu sijoittuu esimiestuen, vertaistuen ja työterveyshuollon palvelujen väliin.
Ammattimainen, matalan kynnyksen ratkaisukeskeinen keskusteluapu auttaa säilyttämään sote-ammattilaisten työkykyä paineisissa työtehtävissä.

Työntekijöiden yksilöllinen ja oikea-aikainen tukeminen auttaa keventämään sote-johdon, esimiesten ja HR:n paineita.

Lyhytkestoinen ja helposti saavutettavissa oleva keskusteluapu voi vähentää esimerkiksi työyhteisön sisäisiä ristiriitoja sekä sairauslomien ja työterveyshuollon ylikuormittuneiden psykologipalvelujen ja pitkäkestoisen työnohjauksen tarvetta.

Työntekijöiden tukeminen tukee työyhteisön ilmapiiriä ja mainetta.

FinnHELP-auttajat ohjaavat työntekijän tarvittaessa eteenpäin saamaan lisäapua. Matalan kynnyksen keskusteluapu voi myös tuoda voimavaroja ja uusia näkökulmia muun avun ja tuen hakemiseen.
Ratkaisu
FinnHELP-keskusteluapu perustettiin FinnEM Ry:n toimesta sote-alan ammattilaisten tueksi keväällä 2020 koronan terveydenhuollon henkilöstölle aiheuttaman henkisen paineen vuoksi. FinnEM Ry:n laajan verkoston avulla palvelu löydettiin heti ja on otettiin terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa avosylin vastaan. Palaute palvelusta on ollut äärimmäisen hyvää ja keskusteluapu on koettu tarpeelliseksi ja työssäjaksamista tukevaksi.

FinnHELP-auttajat ovat terveysalan tai sosiaalihuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta ensilinjan keskusteluavun tuottamisesta. Auttajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa psykoterapeutti ja työnohjaaja Sari Ridell.

Sote-alan henkisen tuen tarve on kiistatta todettu mm. Työterveyslaitoksen ”Mitä Kuuluu?” työhyvinvointitutkimuksessa, jossa todettiin sote -ja kunta-alalla henkisen tuen vaikutus mm. työssäjaksamiseen sekä alaltapaon ja sairauslomien ehkäisemiseen.

Tarkoituksenamme on laajentaa palvelu kansalliseksi, kaikilla hyvinvointialueilla aktiivisesti toimivaksi.

Keskusteluavun rakentaminen on kuvattu FinnHELP.fi sivustolla ja sieltä löytyvällä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=Xaf2Bh37tig&feature=youtu.be

Tulokset
Palvelua on käytetty jo yli sata keskusteluapukertaa ja palaute on palvelusta on ollut erittäin positiivista.

Teemme nyt tutkimusta palvelun vaikuttavuudesta sairauspoissaoloihin ja sote-alalta pakoon.

Yhteyshenkilöt

Eeva Tuunainen
eeva.tuunainen(ät)finnem.fi
Eeva Tuunainen, Akuuttilääketieteen erikoislääkäri, Lääketieteen tohtori, FinnEM
FinnEM ry
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta