8.10.2019
Kurikan kaupunki, Kurikka

Hallintokuntien saumatonta yhteistyötä kurikkalaisten lasten parhaaksi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kurikassa varhaiskasvatus ja ruoka –ja puhtauspalvelut ovat puhaltaneet yhteen hiileen vuosia tahtotilanaan saumaton yhteistyö ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, vaikka taustalla onkin eri hallintokunnat. Päämäärä yhteistyössä on ollut asiakaslähtöisyys, toiminnan selkeys ja järkevyys osa-optimointeja välttäen. Yhteistyötä tai pikemmin yhteistä työtä tehdään monella tasolla (johtaminen, työyhteisö ja asiakastyö) sekä henkilökunnan kouluttamisessa, asiakokonaisuuksien järkeistämisessä ja arjen tilanteiden hoitamisessa. Sapere-ruokakasvatusmenetelmän (Sapere on ruokakasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan aistiensa välityksellä. Saperessa lapset oppivat aistimalla, tutkimalla, kokeilemalla, ihmettelemällä ja leikkimällä.) puitteissa yhteistyötä on paljon ja yhteinen tavoite on sujuva, laadukas arki ja mukavien ruokamuistojen tuottaminen lapsille. Tavoitteena on, että jokainen ammattikunta tuo sapere-ruokakasvatusmenetelmään oman tärkeän osaamisensa kaikkien hyödyksi (pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksesta, ravinto-osaaminen ruokapalveluista ja siisteys/hygienia osaaminen puhtauspalveluista). Viestintä on avointa ja keskustelua käydään monella tasolla myös arjen haasteellisista asioista. Kaikille toimijoille on tärkeää näkyä ulospäin yhtenäisenä ryhmänä; esimerkkinä: keittiöhenkilöstö ja laitoshuoltajat ovat päiväkotilapselle oheiskasvattajia vaikka ydintehtävänä onkin huolehtia ruoasta ja puhtaudesta. Talouden näkökulmasta haetaan kokonaistaloudellista järkevyyttä ja autetaan vaikkapa sairastilanteissa yli hallintokuntien rajan.
Ratkaisu
Vuosien varrella on edetty askel kerrallaan, ensin muodollisemmin ja ongelmaratkaisukeskeisesti, nykyään oikeastaan ongelmantorjuntakeskeisesti eli enemmän ennakoiden ja hallintorajat unohtaen. Kun perusta on tehty hyvin, on sille ollut tukeva rakentaa lisää! Yhteistyötä on toki tehty aina, mutta Sapere-menetelmä toi yhteisen ja mielekkään työkalun varhaiskasvatuksen ja puhtaus- ja ruokapalveluiden väelle. Euroja yhteistyöhön ei ole paljoakaan käytetty, panostus on tehty lähinnä sydämestä, päästä ja käsistä kaikissa organisaation tasoista.
Tulokset
Sapere-ruokakasvatusmenetelmän puitteissa yhteistyötä on ollut paljon (teemoja, tapaamisia, luentoja, koulutuksia ja tapahtumia) ja yhteinen tavoite; sujuva, laadukas arki ja mukavien ruokamuistojen tuottaminen lapsille on tavoitettu. Yksi palkitsevimmista asioista on ollut lasten ruokapuheen rikastuminen: Saperen ansiosta asiakaskyselyissä on mainioita kommentteja ja havaintoja perinteisten "hyvää" ja "pahaa"-adjektiivien rikasteena. Voimme tosiaankin todeta: Kurikassa yhdessä olemme enemmän! 

Yhteyshenkilöt

Maarit Annala / Outi Koskenvalta
maarit.annala(ät)kurikka.fi
palvelupäällikkö
puhtaus- ja ruokapalvelut
Outi Koskenvalta
outi.koskenvalta(ät)kurikka.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
sivistysosasto/varhaiskasvatus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta