8.6.2018
Hämeenkyrön dialyysi, Hämeenkyrö

Hämeenkyrön dialyysissä siirryttiin”vierihoito-ohjauksesta videolle”

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hämeenkyrön dialyysi on Pirkanmaalla toimiva Tays:n satelliittiyksikkö.
Halusimme yksikkömme käyttöön uudenlaista brändiimme sopivaa opetusmateriaalia entisen ohjausmateriaalin rinnalle helpottamaan uuden dialyysihoitajan sopeutumista työyhteisöömme, sekä lisäämään motivaatiota laadukkaan potilasohjauksen antamiseen. Dialyysiyksikössämme korostuu potilaiden omatoimisuuden tukeminen parhaan mahdollisen elämänlaadun saavuttamiseksi.
Ratkaisu
Koska hoitajien työaika ei riitä ohjausmateriaalin tekemiseen, aloitimme yhteistyön Tampereen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. He tekivät ohjauksessamme toiminnallisen opinnäytetyön yksikkömme toiveesta.
Tulokset
Tuotoksena valmistui Hämeenkyrössä kuvattu perehdytysvideo hemodialyysin toteuttamisesta ja potilasohjauksesta uusille dialyysihoitajille ja opiskelijoille.
Video tukee uuden hoitajan työhönoppimista, sekä antaa valmiuksia laadukkaan potilasohjauksen toteuttamiseen korostaen potilaiden omatoimisuutta ja vastuun ottoa sairautensa hoidossa. Tämä video on yhtenä osana laajempaa tuotekehittäjäkoulutukseni kehitystyötä. Kehitystyö kokoaisuudessaan tuo myös taloudellisia hyötyjä tehostaen uuden dialyysihoitajan suhteellisen pitkää perehdytysvaihetta.

Yhteyshenkilöt

Piia Ekstam
piia.ekstam(ät)hameenkyro.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta