30.8.2021
Kangasalan kaupunki/ soten hallinto, Kangasala

Rekrytoinnin uusi aika sote-alalla

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Sote-kentällä henkilöstön saatavuudessa on ongelmia ja ryhdyttiin pohtimaan, miten voisimme työnantajana erottua eduksemme. Tavoitteena on ollut erottua positiivisesti eduksemme rekrytoijien joukossa ja tehdä näkyväksi Kangasalla vallitsevia hyviä työskentelyolosuhteita ja hyvää työilmapiiriä.
Ratkaisu
Soten rekrytointien kehittämistyö aloitettiin tunnistamalla rekrytoinnin muuttunut tilanne. Todettiin, että rekrytoinnin sijasta myymme työpaikkoja. Kun paradigman muutos ymmärrettiin, otettiin rekrytointiprosessiin mukaan markkinoinnin lainalaisuuksia.

Lisäksi kartoitettiin ns. kilpailijoiksi tunnistettujen organisaatioiden rekrytointimarkkinointia lähialueella, ja todettiin, että sote-työnantajien näkyvyyteen ei kovin paljon ole kiinnitetty huomiota. Siksi arvioitiin, että maaperä tämän kaltaiselle työlle on hedelmällinen.

Työ aloitettiin haastattelemalla henkilöstöryhmiä kysymyksen asettelulla "mikä Kangasalla on hyvin/ muita paremmin". Näin saatiin tietoa, millä teemoin markkinoinnissa kannattaa edetä, jotta puhumme asioista niiden oikeilla nimillä mielikuvamarkkinoinnin sijaan.

Henkilöstöryhmien haastattelujen lisäksi soten johtoryhmä pohti asiaa yhteistyökumppanin toimittamien taustakysymysten pohjalta. Taustatyön pohjalta kävi ilmi, että Kangasalla on hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja syventää omaa osaamistaan, ja myös työn kehittämiselle on mahdollisuuksia. Lisäksi kiireisen arjen keskellä hyvä ja mukava työyhteisö koettiin erityiseksi voimavaraksi.Em. perusteella markkinoinnin teemoiksi valikoituivat #hyvänpiiri ja #työpäiväKangasalla, jotka ilmentävät mukavaa työympäristöä ja kehittymis-/ kehittämismahdollisuuksia työssä. Kangasalan soten markkinointikampanjaan liittyen työnantajailmettä uusittiin kaupungin brändin mukaisesti ja työnantajaimagoa lähdettiin kehittämään. Kampanja suunnattiin sähköisen median alustoille (Facebook, Instagram, LinkedIn, Jodel, Google Adds), ja kampanja julkaistiin kesäkuussa 2021.

Kampanjaa edelleen kehitetään uusimalla työpaikkailmoitusten ilmettä kampanjan kanssa yhtenäisemmäksi ja tuottamalla tarinoita hyvistä työntekijäkokemuksista laajempaan tietoisuuteen. Tavoitteena on saada läpi keskeinen viesti, että Kangasalla on töissä huippuporukka, joka haastavassa henkilöstön saatavuustilanteessa tukee ja tsemppaa toisiaan sekä kehittää palveluja, ja että Kangasalle kannattaa hakeutua töihin.

Haluamme myös viestiä siitä, että vaalimme tätä huipputiimiämme ja rekrytoimme vain henkilöitä, jotka jakavat saman draivin ja omalta osaltaan "valaisevat huoneen" meille tullessaan. Työtä ovat tehneet soten johtoryhmäläiset ja mainostoimistoa on käytetty apuna. Tähän mennessä kustannukset ovat olleet n. 20 000 euroa, ja työ jatkuu edelleen.
Tulokset
Työ on vielä kesken ja rekrytointien kehittämistä jatketaan edellä kuvatulla tavalla. Keskeistä tähän mennessä on ollut havainto rekrytoinnin paradigman muuttumisesta, ja tarpeesta ottaa käyttöön uusia keinoja ja uudenlaista teoreettista pohjaa menestyäksemme kovassa kilpailussa työntekijöistä. Mukavaa on ollut myös positiivisen "Kangasala-hengen" esiinmarssi, vaikka yleensä ylempään johtoon kantautuvat vain tiedot niistä ei niin hyvin olevista asioista.


Edelleen henkilöstön saatavuustilanne on haastava, mutta asiaan on tartuttu ja tilannetta koitetaan parantaa kaikilla organisaation tasoilla. Tämä on ylemmän johdon panos, joka toivottavasti helpottaa lähijohdon kamppailua rekrytointihaasteiden ja työvoimapulan kanssa. Jos onnistumme tässä, onnistumisen hyödyt näkyvät ihan joka tasolla organisaatiossa.

Tavoitteena tietenkin on hyvinvoiva työntekijä. Ja riittävä työntekijäresurssi, hyvinvoivat tekijät tuottavat myös hyviä ja laadukkaita palveluja alueen asukkaille. Tavoitteena ei ole säästöt, vaan henkilöstön hyvinvointi, joka heijastelee myös toimivina asiakaspalveluina.
Liitteet
Työnantajamielikuva Kangasalla.pdf

Yhteyshenkilöt

Marika Lanne
marika.lanne(ät)kangasala.fi
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Kangasalan kaupunki/ sote
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta