14.10.2019
Limingan lukio ja Tekniset palvelut, Liminka

Hiilinielujen asentaminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tämä päivänä keskustellaan paljon ilmastonmuutoksesta ja mietimme miten voisimme osallistua ilmastotalkoisiin. Ajatuksena olisi kuinka saada nuoret kiinnostumaan lähiympäristöstä ja sen kehittämisestä. Huomattiin, että kunnalla on hyvin näkyvällä paikalla maanläjitysalue Sepänkankaalla, joka kaipasi maisemointia. Paikalle päätettiin istuttaa puita maisemoinnin takia mutta myös hiilidioksidin sitomista ja melun torjumista varten.

Limingan kunnan teknisten palvelujen ja Limingan lukion kesken on ollut useasti yhteistoimintaa lähiympäristön hyväksi, joten kun maisemasuunnittelija Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi ideoi yhteistyömahdollisuuden, lähti lukio oitis mukaan. Lukiolaiset nimesivät tempauksen hiilinielujen istutukseksi. Nuorilla oli nyt myös mahdollisuus jopa ensikertaa elämässään olla istuttamassa puuntaimia ja olla osallisena lähiympäristön rakentamisessa.

Marja-Riitta sai puhuttua Stora Enson lahjoittamaan lähes 1000 taimea tempaukseen. Puiden istutuksen ohjasi Stora Enson henkilö ja kunnan puistopuolen ihmiset. Lukiolainen saa seurata itse istuttamansa puun kasvua - kotiseudun meluharju on nyt merkityksellinen paikka.

Talkoisiin osallistui myös paikallinen Stora Enso omalla panoksellaan ja Lakeuden luonto ry.
Ratkaisu
Vaihe 1: maisemasuunnittelijan yhteydenotto lukion rehtoriin ja Stora Enson paikalliseen myyntiedustajaan ja idean myymiminen heille. Kysyttiin nuorten ja opettajien kiinnostuneisuutta osallistua talkoisiin.
Vaihe 2 : keväällä sovittiin alustava aikataulu yhteistyötahojen kanssa ja tiedotettiin tapahtumaan osallistuvalle henkilöstölle.
Vaihe 3: tarkennettiin aikataulu ja sovittiin käytännönasiat kuten ryhmäjaot, taimien saatavuus, taimimäärä, tarvittavat työkalut ym.
Vaihe 4: toteutksessa oli mukana n. 60 lukion 2 luokkalaista, ryhmänohjaajat, opastaja Stora Ensolta sekä viherpuolen edustus.

Kustannuksiin osallistui Stora Enso, joka lahjoitti lähes 1000 kuusen ja männyntainta sekä ammattitaitoista opastusapua hiilinielun perustamiseen. Lakeuden Luonto ry. oli mukana hengessä ja rakensi puitteet kahvitustilalle. Lukion Vihreä Lippu -ympäristöraati järjesti paikalle munkkitarjoilun, kunta tarjosi mehut.

Mukana suunnittelussa olivat maisemasuunnittelija Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi Limingan kunnasta, vs. rehtori Miika Pöntinen Limingan lukiosta ja lukion vihreälippu tiimin biologian opettaja Riitta Kärki.
Tulokset
Nuoret saivat selkeän kuvan mihin itse voi vaikuttaa osallistumalla yhteisiin yhteiskunnallisesti merkittäviin tapahtumiin. Yritysmaailman tuella saatiin tämä projekti hienosti käyntiin ja alan ammattilaiselta perusteellinen opastus aiheeseen. Tämä toteutapa mahdollisti, että projekti saatiin käyntiin aiemmin suunnitellusta. Yhteinen tavoite mahdollisti, että jokainen omalla tahollaan suunnitteli oman osuutensa niin, että tavoite saavutettiin. Lukiolaiset seuraavat kädenjälkeään eli taimien kasvamista ja ovat jatkossa mahdollisesti mukana osallistumassa alueen kunnossapitoon.

Yhteistyö tuotti myös iloa! Teemme jatkossakin yhteistyötä lähiympäristön hyväksi. Nuoret valitsivat vihrea lippu -teemaksi lukuvuodelle 2019-20 lähiympäristön (viime vuonna oli jätteiden vähentäminen). Syksyllä 2019 lukion liikuntatunnilla nuoret tempaisivat ploggingin merkeissä kirkonkylän keskustassa. Keväällä 2020 lukio ja puistopuoli tempaisee yhdessä Alakestilän Arboretumissa - jo 4. kerran Arbon kevään haravointitalkoot hyvässä yhteisöllisyyden hengessä.

Yhteyshenkilöt

Riitta Kärki
riitta.karki(ät)liminka.fi


Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi(ät)liminka.fi
liikelaitosjohtaja
Kunnallistekniikan liikelaitos

Riitta Kärki
riitta.karki(ät)liminka.fi
lehtori
Limingan lukio
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat