13.10.2016
Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Turku

Hyvä arkiympäristö -hanke

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Turun kaupunki haluaa, että sen asukkailla on mahdollisimman hyvä arkiympäristö. Hyvä arkiympäristö on viihtyisä, esteetön ja turvallinen. Hyvää arkiympäristöä tehdään yhdessä asukkaiden kanssa heitä kuunnellen.

Tulevaisuudessa niukkenevia resursseja tulee kohdentaa mahdollisimman oikein. Tätä varten tarvitsee kuunnella aidosti asukkaita ja asiakkaita, jotta tiedetään, että tehdään oikeita asioita ja oikeita valintoja.

Hyvä arkiympäristö -hankkeessa arvioidaan infran kunnossapitoa asukkaan näkökulmasta. Asukkaita lähestytään asiakaslähtöisesti ja palvelumuotoilun keinoin, ikäihmisiä kuullaan eri tavalla kuin esimerkiksi työssäkäyviä tai nuoria.

Hankkeessa luodaan pysyvä toimintatapa sille, että asukkaita kuullaan ennakoivasti, ei ainoastaan jo tehdyn työn palautteiden muodossa.
Ratkaisu
Hankkeessa luodaan työkalupakki eli metodivalikoima, joista voi valita sopivat vuorovaikutuksen keinot eri-ikäisten ja erilaisilla alueilla asuvien asukkaiden kanssa toimimiseen.

Tavoitteena on arvioida yhdessä asukkaiden kanssa, hoidetaanko alueita oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Näin infran ylläpito saadaan saumattomaksi, niin ettei vastuunjako näy asukkaille.

Hankkeen toteuttamiseksi koottiin poikkihallinnollinen ja eri toimialoilta koostuva sparrausryhmä. Työ kokonaisuudessaan tehtiin omana työnä, eikä ulkopuolista rahoitusta käytetty. Kustannuksia syntyi omista palkkakuluista.
Tulokset
Projekti on yhä käynnissä, ja on enemmänkin ajatuksellinen muutosprosessi. Ammattitaitoisen virkamiehen osaamisen rinnalle nostetaan oman asuinalueensa asiantuntijat eli asukkaat.

Kysymys on pysyvästä toimintatavan muutoksesta. Kustannussäästöjä on käytännössä mahdoton laskea, sillä kyse on koko konsernin läpileikkaavasta tekemisestä; jos hiekoituksesta säästetään ja ikäihminen kaatuu, tulee kustannukset hyvinvointitoimialan maksettavaksi.

Hanke synnyttää hyvinvointia, tyytyväisiä asukkaita ja elinvoimaisia asuinalueita.

Lisätietoa: http://www.turku.fi/arkiymparisto

Yhteyshenkilöt

Mari Helin
mari.helin(ät)turku.fi
ylläpitopäällikkö
Turun kaupunki, kiinteistöliikelaitos
Anri Niskala
anri.niskala(ät)turku.fi
osallisuuden erityisasiantuntija
Turun kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta