23.10.2023
Utsjoen kunta, Utsjoki

Hyvän työkäyttäytymisen malli saamelaisalueella

Yhteistyössä: Enontekiö
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Saamelaisalueen kunnissa tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielillä. Työyhteisö on monikulttuurinen ja saamenkielisten työntekijöiden rekrytoiminen on haastavaa. Sama ilmiö on myös muissa saamelaisalueen kunnissa ja organisaatioissa, joissa monikulttuurisuus on keskiössä.

Yhdessä Enontekiön kunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa lähdettiin suunnittelemaan Työhyvinvointia saamelaisalueella -hanketta (ESR), jonka yhtenä tavoitteena oli yleinen työhyvinvoinnin edistäminen ja hyvän työkäyttäytymisenmalli saamelaisalueella.
Ratkaisu
Työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen (1.3.2021 - 31.10.2023) toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta. Euroopan sosiaalirahaston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta. Hankkeen aikana työhyvinvoinnin edistämisen teemoihin pureuduttiin mm. asiantuntijaluentoja hyödyntämällä. Hyvän työkäyttäytymisen malli saamelaisalueella -huoneentaulu koottiin työpajojen tuotosten pohjalta.
Tulokset
Työkäyttäytymisen mallin työstämisen myötä yhteisöllisyys ja kommunikaatio parani. Malli on tällä hetkellä käännösvaiheessa ja lopulliset saamen kieliset versiot julkaistaan lokakuun aikana.
Liitteet
työkäyttäytyminen.A3.pdf

Yhteyshenkilöt

Tanja Lepistö
tanja.lepisto(ät)utsjoki.fi
Vt. Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja
Utsjoen kunta
Riikka Keskiaho
riikka.keskiaho(ät)utsjoki.fi
Hankekoordinaattori
Utsjoen kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta