11.10.2023
Ylöjärven kaupunki/ Hyvinvointipalvelut, Ylöjärvi

Hyvinvoinnin palvelutarjotin ikäihmisille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä asiakkaiden ja palveluiden ohjaus on noussut esiin yhtenä keskeisenä kehittämisen kohteena. Asiakas- ja palveluohjausta on kehitetty muun muassa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman hankkeita ja erityisesti sähköiset palvelutarjottimet ovat lisääntyneet viime vuosina.

Ylöjärvelläkin on kehitetty erityisesti työikäisille suunnattu Hyvinvointia arkeen -elintapaohjauksen palvelutarjotin, mutta tilastojen mukaan sivusto ei tavoita riittävästi alueen asukkaita.

Erityisesti ikääntyneiden ylöjärveläisten kohdalla palveluohjausta haluttiin monipuolistaa ja ajatuksena kehittämisessä oli, että ensivaiheen palveluohjaus on osa jokaisen asiakastyötä tekevän ammattilaisen työtä.
Ratkaisu
Palvelutarjotin rakentui seuraavien vaiheiden kautta:

1. Nimettiin kehittämistyöryhmä ja jaettiin vastuut.
2. Kartoitettiin olemassa olevat palvelutarjottimet ja niistä saadut palautteet.
3. Tutustuttiin asukaskyselyn (v. 2021) tuloksiin ja toiveisiin erilaisista viestintäkanavista.
4. Suunniteltiin palvelutarjottimen runko ja sisältö.
5. Kerättiin Ylöjärven alueen ikääntyneiltä vinkkejä hyvinvointia tukevista toimista.
6. Koottiin yhteen hyvinvointia tukevat palvelut ja nimettiin yhteyshenkilöt.
7. Rakennettiin palvelutarjottimen sisältö ja luonnos postikortista.
8. Ulkopuolinen palvelutarjoaja toteutti postikortin visuaalisen ilmeen ja painatuksen.
9. Kerättiin kommentit luonnoksesta kehittäjätiimiltä ja yhteyshenkilöiltä.
10. Postitettiin palvelutarjotin kaikille 75 vuotta täyttäneille ylöjärveläisille ja jaetaan erilaisissa ikäihmisille suunnatuissa tapahtumissa.
11. Kerätään palautetta eläkeläisjärjestöiltä.

Kehittämisessä oli mukana monialainen kehittäjätiimi, jossa osallistujia viestinnästä, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi alueen asukkaat olivat mukana toteutuksessa antamalla vinkkejä Ikiliikkuja-tapahtumassa. Postikortin visuaalinen ilme ja painatus ostettiin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Kustannukset syntyivät painatuksesta ja postituksesta, joista viimeisin selkeästi suurin kustannuserä. Rahoitus jakautui kunnan ja Tulevaisuuden sote-keskus ja Ikiliikkuja-kehittämishankkeiden kesken.
Tulokset
Palveluohjauksen rooli osana omaa työtä tunnistettiin aiempaa paremmin sekä kehittämiskohteet sen toteuttamiseksi muuttuneessa palvelujärjestelmässä. Tieto tarjolla olevista palveluista lisääntyi ja oli saavutettavissa.

Kehittämistyötä jatketaan niin, että palvelutarjotinta ollaan viemässä myös verkkosivuille. Tämä mahdollistaa tiedon monipuolistamisen.
Linkit
https://www.ylojarvi.fi/hyvinvointia-arkeen
Liitteet
ylojarven-kaupunki_postikortti-ikaihmisille_A5_PAINO.pdf

Yhteyshenkilöt

Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi
Hyvinvointipäällikkö
Ylöjärven kaupunki
Jonna Kakkori
Jonna.Kakkori(ät)ylojarvi.fi
Liikunnanohjaaja
Ylöjärven kaupunki

Tiina Helminen-Savonjousi
Tiina.Helminen-Savonjousi(ät)ylojarvi.fi
Viestintäpäällikkö
Ylöjärven kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta