16.10.2023
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Hyvinvointi-info

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Kehittämistyö käynnistyi valtuustoaloitteen pohjalta. Aloitteen taustalla oli ajatus vahvistaa kuntalaisten mahdollisuutta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Erityisesti, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden järjestettäväksi, voi osalle kuntalaisista olla epäselvää, mitä hyvinvointia edistäviä palveluita ja palvelupaikkoja kaupunki tarjoaa. Myös luotettavan ja ajantasaisen tiedon saaminen on tärkeää.

Kangasalla päätettiin perustaa hyvinvointi-infopiste, josta kuntalaiset saavat tietoa ja tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja terveyden edistämiseen.
Ratkaisu
Hyvinvointi-infon paikaksi valikoitui Kangasalan kaupunki-info Prismassa, koska se on keskeisellä paikalla ja tavoittaa hyvin kuntalaisia. Hyvinvointi-info toimii pop up -periaatteella. Kaupunki-infolla järjestetään tapahtumia ja tietoiskuja teemoista, jotka edistävät kuntalaisten mahdollisuuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Toimintaa kehitetään koordinoidusti ja suunnitelmallisesti niin, että tapahtumia järjestetään laadittavan vuosikellon mukaisesti. Kaupunki esittelee säännöllisesti hyvinvointi-infossa kaupungin hyvinvointia edistäviä palveluita ja osallisuusmahdollisuuksia kuten liikuntapalveluita, kulttuurihyvinvointia tukevia palveluita sekä luonto- ja liikuntareittejä. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen ja paikallisten järjestöjen asiantuntemusta.

Myös viestintä hyvinvointi-infon toiminnasta tehdään koordinoidusti ja mahdollisimman monipuolisesti hyödyntäen kaupungin verkkosivuja, idid-näyttöjä, sosiaalisen median kanavia, tapahtumakalentereita ja paikallislehtiä. Lisäksi kaupungin verkkosivuilla olevaa elintapaohjauksen palvelutarjotinta kehitetään niin, että se muodostaa ehjän kokonaisuuden hyvinvointialueen elintapaohjauksen palvelutarjottimen kanssa ja tarjoaa hyvinvointia tukevaa tietoa kuntalaisille.

Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ovat olleet mukana kaupungin hyvinvointikoordinaattori sekä strategisen johdon ja viestinnän edustajat. Vuosikellon laadinnassa tullaan osallistamaan laajasti eri palvelualueita sekä yhteistyökumppaneita vuoden 2024 aikana. Toimintatapa ei vaadi erillisiä resursseja vaan se toteutetaan osana muuta työtä.
Tulokset
Hyvinvointi-info tulee vahvistamaan asukkaiden tiedonsaantia hyvinvointia tukevista palveluista sekä jokaisen mahdollisuuksia edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia myös itsenäisesti. Lisäksi se tarjoaa kaupungille, hyvinvointialueelle ja kolmannen sektorin toimijoille forumin jakaa omaa asiantuntemustaan ja esitellä toimintaansa kuntalaisille. Tämä myös vahvistaa kaupungin järjestöyhteistyötä ja yhdyspintatyötä hyvinvointialueen kanssa. Kaupunki-infon palvelutarjonta laajenee ja samalla kaupunki-info tulee tutummaksi useammille kuntalaisille.

Yhteyshenkilöt

Marjut Markkinen
marjut.markkinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jonna Sillman-Sola
jonna.sillman-sola(ät)kangasala.fi
hallintojohtaja
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta